Koronawirus

Druga tarcza finansowa w bankach

Polskie banki deklarują przystąpienie do obsługi firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Polski Fundusz Rozwoju będzie z niej wypłacał subwencje przedsiębiorstwom dotkniętym przez pandemię.
Foto: materiały prasowe

Udział w drugiej odsłonie Tarczy Finansowej PFR zadeklarowało wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych. Oznacza to, że będą przyjmować za pośrednictwem swoich systemów bankowości elektronicznej wnioski o przyznanie pomocy z PFR. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

Łączna pula środków dystrybuowanych przez PFR wyniesie 35 mld zł, z czego ok. 10 mld zł trafi do firm z sektora mikro i MŚP. Pomoc w ramach programu zostanie udzielona firmom szczególnie poszkodowanym w związku z epidemią COVID-19, operującym w 40 wybranych branżach wg klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zaliczają się do nich m.in. działalność gastronomiczna, kulturalna, sportowa, hotelarska czy pośrednictwo turystyczne. Z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z pierwszej Tarczy Finansowej PFR. PFR za pośrednictwem banków prosi przedsiębiorców, którzy skorzystali z Tarczy 1.0 o dokumenty, które potwierdzają ich umocowanie do zawarcia umowy. Jeśli klient nie dopełni tej formalności do 31 grudnia 2020 roku, będzie musiał zwrócić całą subwencję.

W kwietniu dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwolił uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. Skorzystało z niej 347 tys. przedsiębiorstw, a wypłacone wsparcie wyniosło 60,8 mld zł. Pieniądze były przelewane na konta przedsiębiorców szybko i sprawnie, najczęściej w ciągu 2 dni. Ten sam system zostanie wykorzystany w Tarczy 2.0.

Przyznanie subwencji uzależnione będzie od spadku obrotów oraz utrzymania funkcjonowania firmy i poziomu zatrudnienia. O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich start.

Składany w bankach wniosek o wsparcie z PFR oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.