Handel i konsumpcja

Nowa polityka dywidendowa Global Cosmed

Zarząd spółki uchwalił politykę dywidendową w wysokości nie niższej niż 35 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2020- 2023.
Foto: Adobestock

Każdorazowa rekomendacja zarządu odnośnie wysokości dywidendy będzie uwzględniać istotne czynniki mające wpływ na realizację strategii i prawidłowe funkcjonowanie grupy.  Spółka wymienia takie elementy, jak akwizycje, potrzeby inwestycyjne oraz kowenanty umów kredytowych.

—  Chcemy dzielić się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami, ale rozwój i budowanie wartości dodanej nadal pozostają naszym priorytetem. Po zakończeniu zasadniczego etapu restrukturyzacji, grupa kapitałowa generuje stabilne i zdywersyfikowane przepływy finansowe, które umożliwiają przeznaczenie części zysku na dywidendę. W opinii zarządu, ambitne plany rozwojowe w kraju oraz zagranicą i inwestycje związane z automatyzacją procesów produkcyjnych nie będą kolidować z cykliczną dywidendą. Obecnie wszystkie spółki grupy kapitałowej generują pozytywną EBITDA, a udział spółek niemieckich systematycznie rośnie. W ostatnich dwóch latach, sytuacja finansowa grupy kapitałowej istotnie się poprawiła o czym świadczą m.in. niskie wskaźniki zadłużenia. Jesteśmy sprawną i elastycznie działającą organizacją, a te zalety pozwalają na szybkie dopasowanie się do sytuacji na rynku — powiedziała Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Zarządu Global Cosmed.

Spółka odnotowała krótkotrwały wzrost sprzedaży określonych kategorii produktów związanych z pandemią koronawirusa. Jednak to okres odmrożenia gospodarczego w trzecim kwartale umożliwił rozwój na szeroką skalę.

—  Po wynikach trzeciego kwartału, nie widzimy zmiany pozytywnych trendów obserwowanych w tym roku —  dodaje Mielimonka.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.