REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Henryk Kania

Znamy szczegóły wniosku o przyśpieszone postępowanie układowe. ZM Henryk Kania planuje zmianę zatrudnienia w spółce i negocjacje cen z sieciami handlowymi.
Foto: Adobe Stock

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania układowego zajęło katowickiemu sądowi zaledwie 3 dni, spółka wniosek złożyła we wtorek, w piątek sąd wydał już decyzję, o której ZM Kania poinformowała w raporcie bieżącym. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu dłużnika Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. i wyznaczył sędziego komisarza – Marzenę Praską. Mirosław Możdżeń z licencją doradcy restrukturyzacyjnego został wyznaczony na nadzorcę sądowego.

W raporcie opublikowanym w sobotę ZM Kania ujawnił zapisy wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Plan ma trzy rozdziały – analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej, opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz wreszcie - harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wraz z kosztami.

- W chwili obecnej istnieje zagrożenie trwałej utraty płynności z powodu znaczącego obniżenia i braku dostępu do środków obrotowych – informuje spółka w sobotnim raporcie. Warto przy tym zauważyć, że zapis wstępnego planu restrukturyzacyjnego został złożony we wtorek, jeszcze zanim Alior i Bank Handlowy wymówiły umowy kredytowe w środę i czwartek (5 i 6 czerwca). - Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że produkcja wyrobów Spółki pozostaje rentowna i może być kontynuowana przy udostępnieniu spółce kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie. Trudna sytuacja ekonomiczna Spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kw. 2019 r. (do 30 proc.). Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, zmniejszeniu uległa produkcja, a wskutek tego spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych Spółki – pisze spółka w raporcie bieżącym nr 19.

Wśród planowanych środków restrukturyzacyjnych Kania planuje wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne zmiany , wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów, restrukturyzację finansową – pozyskanie kapitału obrotowego celem zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności. Kania chce zbudować nowy modelu finansowego, i zatrudni do tego ekspertów, co miało już zostać uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi. Planowana jest też optymalizacja zatrudnienia. Plan zakłada też analiza majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio.

Spółka zmieni ceny produktów i chce poprawić marżowość swoich marek. Zakłada renegocjację kontraktów z wszystkimi dostawcami, od surowców po opakowania, jednocześnie chce aktualizować cenniki u klientów.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych przewiduje więc, że rozmowy z dostawcami i sieciami handlowymi odbędą się w ciągu najbliższych dwóch tygodni, do czterech tygodni ma zająć pozyskanie kapitału obrotowego, umowy z inwestorami finansowymi w celu zapewnienia finansowania dostaw surowca.
Wznowienie produkcji i pierwsze dostawy zajmą do dwóch tygodni od pozyskania kapitału obrotowego. Nawet pół roku może natomiast zająć osiągniecie dotychczasowych wolumenów. Budowa nowego modelu finansowego zajmie do trzech miesięcy.

Zadanie na najbliższe cztery tygodnie to optymalizacja poziomu zatrudnienia i szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego, wraz ze sprzedażą środków trwałych niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Spółka ocenia, że szacowane koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych nie przekroczą 1 proc. wartości planowanych kosztów działalności operacyjnej. Spółka informuje również, że wraz z wyznaczonym nadzorcą opracuje bardziej szczegółowy plan restrukturyzacji w trakcie przyspieszonego postępowania układowego.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA