Gospodarka - Świat

Wyższa inflacja w USA

Ceny konsumpcyjne wzrosły w styczniu w Stanach Zjednoczonych mocniej niż przewidywano, bo najbardziej od prawie 30 lat podrożała odzież. To kolejna oznaka większej inflacji, obawy o którą i i reakcję na nią Fed wykoleiły w minionym tygodniu rynki finansowe
Foto: Bloomberg

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,5 proc. w porównaniu z grudniem, podczas gdy mediana prognoz ekonomistów wskazywała na 0,3 proc. Bazowa inflacja, obliczana bez uwzględniania zmiennych cen żywności i energii, wyniosła 0,3 proc. i też była wyższa od prognozowanych 0,2 proc. Roczna stopa inflacji wyniosła 1,8 proc. i była wyższa od prognozowanej na poziomie 1,7 proc.

Miesięczny wzrost o 1,7 proc. cen odzieży, która stanowi 3 proc. CPI, był największy od 1990 r. Inne składniki wzrostu CPI to wyższe o 0,3 proc. niż w grudniu stawki wynajmu, wzrost kosztów opieki medycznej o 0,4 proc. i ubezpieczeń motoryzacyjnych o 1,3 proc., największy od 2001 r. Ceny energii były o 0,3 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu, a ceny żywności o 0,2 proc.

W innym środowym raporcie amerykański rząd poinformował, że sprzedaż detaliczna niespodziewanie spadła w styczniu, a dane z grudnia skorygowano w dół.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły