Giełda

Cofnięcie na rynku akcji w Europie

Dzisiejsza sesja na rynku akcji w Europie rozpoczęła się w nienajlepszych nastrojach.
Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

W przypadku większości indeksów dzień rozpoczął się od spadkowych, a przecena była kontynuowana do południa. Kupujący przejęli jednak przewagę po godzinie 13:00, przez co doszło do odreagowania. Ruch w górę przyspieszył po wejściu na rynek inwestorów z USA, czyli po po 15:30. Jednak pomimo dość silnego odbicia, inwestorzy nie byli w stanie “wyciągnąć” całych spadków i indeksy na Starym Kontynencie ostatecznie zamknęły dzisiejszą sesję pod kreską. Niemiecki DAX ograniczył straty do 0,23%, francuski CAC40 zamknął się 0,55% niżej, a londyński FTSE 100 przecenił się 0,33%. Większe spadki obserwowaliśmy jednak w Hiszpanii, czy Włoszech, gdzie tamtejsze główne indeksy przecenili się ponad 1%. Z kolei nasz polski WIG20 zakończył dzień w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia. Ten tydzień nie należy jednak do udanych w wykonaniu polskiego indeksu blue chipów, zakończył on go bowiem wynikiem na poziomie -1,66%. 

Nieco lepsze nastroje możemy obserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie co prawda główne indeksy giełdowe także otworzyły się dziś poniżej poziomu czwartkowego zamknięcia, jednak istnieje spora szansa na wymazanie strat. Tuż po rozpoczęciu handlu w USA, tamtejsze indeksy sukcesywnie odrabiają straty. W momencie przygotowywania tego komentarza przecena na Nasdaq została ograniczona do 0,1%, z kolei S&P500 znajduje się 0,17% pod kreską, a Dow Jones traci 0,35%. Warto jednak zaznaczyć, że ten tydzień na rynku akcji w USA trzeba zaliczyć do udanych ponieważ główne indeksy ponownie ustanowiły nowe szczyty wszechczasów. 

Przyszły tydzień powinien dostarczyć sporych ruchów na rynku akcji, a to z powodu środowej decyzji Fed w polityki monetarnej oraz czwartkowych danych o PKB ze Stanów Zjednoczonych za czwarty kwartał. Ponadto warto wspomnieć o trwającym sezonie publikacji wyników z Wall Street, w przyszłym tygodniu swoje raporty podadzą między innymi takie firmy jak Microsoft, Tesla, czy Apple. 

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych
XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.