REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Lartiq TFI ukarane przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq TFI (d. Trigon TFI) karę 400 tys. zł za naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Foto: parkiet.com

Jak tłumaczy KNF, kara wynika z naruszenia przez Trigon XXII FIZ (art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 oraz art. 145 ust.) ustawy o funduszach inwestycyjnych, "w związku z objęciem przez Trigon XXII FIZ akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K towarzystwa". W jednym mowa jest o zakazie lokowania przez fundusze inwestycyjne aktywów funduszu w papiery wartościowe towarzystwa będącego organem tego funduszu. KNF wskazuje na konflikt interesu, jaki zaszedł w tym przypadku. W drugim chodzi o przekroczenie limitów inwestycyjnych, które wynoszą 20 proc. aktywów funduszu dla papierów jednego podmiotu.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosił 5 mln zł - podaje KNF.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA