REKLAMA
REKLAMA

Forum w Krynicy

Famur: Mamy potencjał, by być spółką globalną

Z Mirosławem Bendzerą, prezesem Famuru, rozmawia Piotr Zając

Mirosław Bendzera, prezes zarządu, Famur

Foto: parkiet.com

Chciałbym zapytać o strategię, którą niebawem opublikujecie. Czy może Pan zdradzić naszym widzom jakieś główne, priorytetowy punkty tej strategii?

Mirosław Bendzera: To jeden z kluczowych elementów planu działań, jaki przyjęliśmy na ten rok. Strategia ma być kluczem, którym pokażemy w jaki sposób działamy zaraz po tym jak udało nam się przeprowadzić proces konsolidacji rynku. Strategia ma być takim dokumentem pokazującym  w jaki sposób chcemy wykorzystać te aktywa, które udało nam się skupić pod szyldem Famuru. Dlatego też poświęciliśmy kilka ostatnich miesięcy na bardzo dogłębną analizę kierunków rozwojowych, które chcielibyśmy, żeby przełożyły się na tę strategię.No, jedną rzecz, którą możemy odkryć to to, że jednym z kluczowych elementów, na których będziemy chcieli się skupić, to będzie ekspansja zagraniczna i globalizacja naszej spółki jako firmy, która pracuje w skali międzynarodowej.

A które rynki zagraniczne są dla was najważniejsze?

Oczywiście w wyniku tych prac dokonaliśmy pewnej priorytetyzacji tych rynków, które będą stanowiły dla nas rynki docelowe jeśli chodzi o rozwój naszej działalności. Podzieliliśmy je na kilka grup. Są to rynki, na których już dzisiaj mamy zbudowaną pewną bazę rozwojową, ponieważ zarówno spółki należące do Grupy Famur jak i do Grupy Kopex prowadziły tam bardzo aktywną politykę sprzedażową. Tutaj myślę przede wszystkim o rynkach wschodnich takich jak Rosja, jak Kazachstan, gdzie brand Famuru czy Kopexu jest już dobrze znany. I jesteśmy w stanie ten potencjał i synergię  wynikającą z połączenia obu spółek dość szybko wykorzystać. Ale na tej mapie świata, na której chcemy się skupić w najbliższym czasie są również nowe cele targetowe. Takie regony jak choćby Australia, która jest jednym z pięciu największych producentów węgla na świecie i tak naprawdę jednym z naturalnych kierunków naszej ekspansji. Regony, na których nasza pozycja jest jeszcze absolutnie niewystarczająca, wręcz praktycznie znikoma. Na pewno takie regiony, gdzie górnictwo jest mocnym elementem gospodarki będą dla nas destynacjami targetowymi, na których będziemy się skupiać głębiej w najbliższych latach.

Trudno się przebić na takich dziewiczych rynkach? Czy jest tam duża konkurencja?

W przypadku Australii trudno mówić o rynku dziewiczym. Dla nas jest ona może rynkiem dziewiczym, dlatego, że nie byliśmy tam obecni. Natomiast z punktu widzenia aktywności naszej konkurencji jest to rynek bardzo rozwinięty, o bardzo dużych wymaganiach jeśli chodzi o technologię, którą należy tam dostarczać. Więc najpierw musieliśmy odpowiednio przygotować nasze struktury wewnętrzne, żeby można było w sposób kompleksowy ale też skuteczny na takim rynku zaistnieć. Dzisiaj uważam, że właśnie w wyniku tej konsolidacji, którą przeprowadziliśmy na rynku krajowym, te wszystkie narzędzia, które są niezbędne do tego, by zaistnieć na takim wymagającym rynku jak australijski, dzisiaj mamy. Na razie szukamy narzędzi, które pozwolą nam krok po kroku budować naszą pozycję i skutecznie konkurować z największymi spółkami, z którymi będziemy musieli się na tym rynku zatrzeć. Natomiast ważne jest to, by przy identyfikacji rynków priorytetowych, przy budowaniu polityki ekspansji zagranicznej, umieć w sposób odpowiedni ocenić wymagania oraz status rozwojowy poszczególnych regionów, na których dana firma chce się skupić. I dokładnie w taki sposób my postępujemy w Famurze. Wykonaliśmy ocenę poszczególnych rynków, którą nanosimy na tą mapę rynków, na których będziemy się skupiali w najbliższym czasie. Przeprowadziliśmy analizę stopnia zaawansowania tego rynku, stopnia rozwoju technicznego, różnych uwarunkowań legislacyjnych, politycznych, kulturowych... W wyniku takiej analizy dopasujemy do każdego z tych krajów indywidualny model wejścia, który mamy nadzieję, że przyniesie nam pozytywne efekty w takiej formie, że Famur zacznie być obecny na wszystkich tych rynkach, które chcielibyśmy żeby stanowiły dla nas taką bazę wsparcia przy budowaniu naszego potencjału rozwojowego w kolejnych latach.

Czy w długim terminie jest to przygotowanie na to, że w Polska będzie przechodzić transformację energetyczną i że trzeba szukać rynków zbytu za granicą?

To jest jeden z elementów, który musimy brać pod uwagę.  Natomiast potencjał, którym dysponuje Famur zdecydowanie pozwala nam na to, żeby myśleć o naszej spółce jako spółce globalnej, która pracuje już nie tylko w relacji z rynkiem krajowym, z którym mamy najsilniejsze związki, ale również w skali międzynarodowej.

Nasze studio telewizyjne w Krynicy uruchomiliśmy dzięki współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Zapraszamy do oglądania #PROSTOzKRYNICY na żywo. Zapisy rozmów udostępniamy też na naszym kanale youtube.com/parkiettv. Na więcej rozmów zapraszamy także w czwartek.

Partner relacji


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA