REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji PCM

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime Car Management (PCM), stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.
Foto: Bloomberg

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest spółka Hitachi Capital Corporation z siedzibą w Tokio.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów ustalono na 18 stycznia 2019 r., a zakończenie 18 lutego 2019 r. Przewidywany dzień zawarcia transakcji na GPW ustalono na 21 lutego, a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW na 26 lutego 2019 r.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 7 859 834, co stanowi 66% głosów.

"Jeśli w wyniku wezwania wzywający będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji spółki oraz głosów na jej walnym zgromadzeniu, zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji Akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy dalej.

W dniu ogłoszenia wezwania wzywający, ani żaden z jego podmiotów zależnych lub wobec niego dominujących nie posiada żadnych akcji PCM, podano także.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA