REKLAMA
REKLAMA

Finanse

KDPW i PKO BP zadbają o kody LEI

Bank PKO BP, jako pierwszy bank w Polsce, będzie pośredniczył w pozyskiwaniu z KDPW numerów LEI dla swoich klientów zainteresowanych zawieraniem transakcji na produktach skarbowych.
Foto: Bloomberg

- Wprowadzone zmiany w dokumentacji i sposobie nadawania kodów LEI oraz rozpoczęcie współpracy z PKO BP otwierają nowy rozdział w zakresie pozyskania i obsługi kodów LEI. Możliwość bezpośredniego uzyskania tego kodu w największym polskim banku jest zdecydowanym ułatwieniem dla przedsiębiorców, a z punktu widzenia KDPW, jest przykładem kolejnego udoskonalenia, które wprowadzamy w zakresie usług dla rynku finansowego. Jest to rozwiązanie otwarte dla wszystkich podmiotów prowadzących rachunki bankowe lub rachunki papierów wartościowych, czyli banków oraz domów i biur maklerskich, które chciałyby zostać agentem usługi KDPW_LEI – uważa Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.

O korzyściach ze współpracy PKO BP z KDPW są także przekonani przedstawiciele banku. - Wprowadzenie usługi pozyskiwania numerów LEI poprzez bankowość elektroniczną lub w placówkach banku to pierwsze tego typu rozwiązanie na naszym rynku, skierowane do wszystkich klientów zainteresowanych zawieraniem transakcji na produktach skarbowych, w tym transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe (Fx Forward, Fx Swap, Fx Opcja), stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA, opcje na stopę procentową) i towarowe (swap towarowy, opcja towarowa). Wystarczy tylko, by klient przy podpisaniu lub aneksowaniu umowy ramowej w bankowości elektronicznej lub w oddziale, zaakceptował pełnomocnictwo dla banku o pozyskanie z KDPW w jego imieniu kodu LEI. Żadne dodatkowe formalności nie są wymagane, a samo pozyskanie kodu zajmie jedynie kilka minut. Co jest również niezmiernie istotne, wszyscy klienci banku aktywni korzystający z produktów skarbowych zostaną zwolnieni z opłat za pozyskanie kodu LEI i jego późniejsze odnowienie – podkreśla Agnieszka Stachnio, dyrektor departamentu produktów skarbowych w PKO BP.

Obecnie Krajowy Depozyt zarządza bazą ponad 15 tys. kodów LEI przedsiębiorców z Polski oraz innych krajów.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA