REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Mocny I kwartał w branży leasingu

W trzech pierwszych miesiącach tego roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, co oznacza 20,9-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wysokie dynamiki wzrostu notowano we wszystkich grupach finansowanych aktywów.
Foto: Bloomberg

Związek Polskiego Leasingu podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, co oznacza 20,9-proc. dynamikę wzrostu całego rynku rok do roku. Przedsiębiorcy w tym czasie chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5 proc.) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż po nieruchomości (1,1 proc. udział).

„20,9-proc. dynamika branży leasingowej na koniec I kwartału oznacza, że polscy przedsiębiorcy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1 proc., transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18 proc. dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8 proc. To bardzo dobry wynik branży i zarazem dobra zapowiedz kolejnych miesięcy" - pisze Andrzej Sugajski, dyrektor ZPL.

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców, dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018r. wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1 proc. dynamice wzrostu dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9 proc. (na koniec III kwartału 2017r.) do 46,5 proc. na koniec marca 2018 r.

Od stycznia do końca marca 2018r. leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1 proc. i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017 r.

Obok bardzo dobrych wyników w zakresie finansowania ruchomości, po I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoki, 45,8-proc. wzrost w zakresie finansowania nieruchomości (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 212,5 mln zł). Badane przez ZPL firmy w II kwartale. 2018 r. oczekują wyższego poziomu finansowania we wszystkich segmentach rynku, w szczególności w rynku pojazdów lekkich oraz segmencie maszyn i innych urządzeń w tym IT.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA