Finanse

W czerwcu sprzedaż TFI na minusie

Czerwiec był pierwszym od półtora roku miesiącem z przewagą umorzeń nad wpłatami. Bilans sprzedaży był najniższy od 6 lat - podaje serwis Analizy Online.
Foto: Fotolia

Przewaga umorzeń dotknęła niemal wszystkich grup funduszy, jedynie fundusze gotówkowe zdołały pozyskać nowy kapitał, choć znacznie niższy niż w poprzednich miesiącach. Łącznie od początku roku do tej grupy trafiło około 10 mld zł. Jak podaje firma Analizy Online, najwięcej kapitału klienci wypłacili z funduszy absolutnej stopy zwrotu (głównie oferowanych przez Altus TFI oraz Trigon TFI) oraz funduszy dłużnych (szczególnie obligacji korporacyjnych). Co trzecie TFI zakończyło miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Najwięcej kapitału do funduszy detalicznych pozyskały: Investors TFI (0,3 mld zł), PKO TFI (0,2 mld zł) oraz Union Investment TFI (0,1 mld zł). Liderem sprzedaży, podobnie jak w ostatnich miesiącach, ponownie został PKO Skarbowy 0,3 mld zł. Odpływy znów notowały fundusze akcji polskich. W czerwcu klienci umorzyli jednostki o wartości 253 mln zł.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych licząc od początku roku wyniosło 7,3 mld zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły