REKLAMA
REKLAMA

Felietony

Najlepszy rynek w UE

Drogi Inwestorze, Drogi Emitencie, oferujemy Wam najlepszy rynek kapitałowy w Unii Europejskiej

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, SEG

Foto: materiały prasowe

Stworzyliśmy najlepszą infrastrukturę rynku kapitałowego pozwalającą na ochronę inwestorów przy minimalnych kosztach. W pełni stosując wymogi regulacji UE, dbamy o to, aby nie kreowały one niepotrzebnych kosztów (finansowych i pozafinansowych) dla uczestników rynku, które przecież finalnie przerzucane są na inwestorów. Dzięki temu inwestorzy w Polsce mogą liczyć na wyższe zyski, bo mniejsza ich część przeznaczana jest na spełnienie wymogów regulacyjnych.

Jeśli znajdziesz regulację lepszą niż nasza, to potraktujemy Cię według tej lepszej regulacji (jeśli jest zgodna z wymogami UE) i dodamy Cię do listy osób, z którymi konsultujemy projekty regulacji.

Stworzyliśmy przejrzystą bazę interpretacji regulacji z funkcją dynamicznego wyszukiwania według fraz, problemów oraz numerów artykułów. Każde pytanie od uczestnika rynku jest publikowane (w formie zanonimizowanej) wraz z odpowiedzią (na konkretne pytanie wraz z ogólnymi rozważaniami umożliwiającymi dokonanie samodzielnej interpretacji w podobnych przypadkach). Ewentualne zmiany interpretacji dokonywane są z datą pewną i z możliwie dużym wyprzedzeniem, aby dać uczestnikom rynku komfort stabilności regulacji.

Jeśli znajdziesz gdzieś lepszy system komunikowania interpretacji regulacji, wówczas zobowiązujemy się do poprawy naszego oraz dodatkowo otrzymasz możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji regulacyjnej w ciągu pięciu dni roboczych.

Stworzyliśmy szybki, tani i efektywny sposób rozpatrywania wniosków (o udzielenie zgody, licencji, zatwierdzenie prospektu etc.) w języku polskim i angielskim. Dzięki systemowi elektronicznych formularzy większość wymogów sprawdzana jest automatycznie i zaangażowanie naszych ekspertów ograniczone jest do kwestii najistotniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku. Zdecydowana większość wniosków rozpatrywana jest w ciągu tego samego dnia, a te, które wymagają decyzji eksperckiej – w ciągu kilku dni. Dzięki temu uczestnicy polskiego rynku kapitałowego nie tracą okazji inwestycyjnych wskutek opieszałości urzędników i nie ponoszą kosztów (organizacyjnych i finansowych) wielomiesięcznej wymiany korespondencji papierowej.

Jeśli znajdziesz gdzieś szybszy i bardziej przejrzysty system rozpatrywania wniosków, to wdrożymy go u nas, a Tobie zaoferujemy możliwość pracy w urzędzie nadzoru.

Wprowadziliśmy zasadę szybkiego reagowania polegającą na natychmiastowym wskazywaniu naruszenia (bez konieczności analizy wszystkich naruszeń dokonanych przez dany podmiot) i jasnym komunikowaniu (w formie ostrzeżenia lub sankcji), że dane zachowanie nie jest tolerowane na polskim rynku. Dzięki temu unikamy podobnych naruszeń dokonywanych przez inne podmioty oraz związanych z tym niedogodności dla inwestorów (skutki naruszeń) i nadzorcy (konieczność prowadzenia postępowań).

Jeśli według Ciebie doszło do naruszenia, a rynek nie zna reakcji nadzorcy, to zgłoś ten fakt i uczestnicy rynku niezwłocznie dowiedzą się, jakie jest stanowisko nadzorcy w tej sprawie.

Decyzje polskiego nadzorcy są wyważone i umotywowane dobrem rynku. W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nadzorca konsultuje swą wcześniejszą decyzję z instytucjami skupiającymi poszczególne grupy uczestników rynku, a w przypadku ich konsensusu – związany jest ich decyzją. Dzięki temu zapewniony jest odpowiedni balans pomiędzy nadzorem a rozwojem rynku.

Jeśli gdzieś lepiej funkcjonuje system odwołań od decyzji nadzorcy, to zgłoś ten fakt i niezwłocznie go wdrożymy, a Tobie umożliwimy wyrażanie opinii przy najbliższym postępowaniu odwoławczym.

Kierujemy wysiłki nadzorcze na ochronę inwestora, a nie na ochronę nadzorcy. Naszym celem nie jest ukaranie podmiotów naruszających przepisy, ale dążenie do tego, aby przepisy nie były łamane, a w przypadku ich złamania – aby inwestorzy otrzymali zadośćuczynienie. Dlatego decyzje nadzorcze nie polegają na nakładaniu wysokich sankcji, tylko na stwierdzeniu naruszenia będącego podstawą dochodzenia roszczeń przez inwestorów aktywnie wspieranych w tym procesie przez nadzorcę.

Jeśli znajdziesz gdzieś lepszy system dochodzenia roszczeń inwestorów, to niezwłocznie go wdrożymy, a Tobie zaoferujemy pracę przy tym projekcie.

* Taka reklama byłaby prawdziwa po wdrożeniu strategii rozwoju rynku kapitałowego uwzględniającej uwagi SEG. Wówczas mogłoby powstać w Polsce regionalne centrum finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na tyle duże, aby zachować konkurencyjność dzięki realizacji korzyści skali. Nieuwzględnienie tych uwag spowoduje natomiast konieczność koncentracji na rynku krajowym, który nie będzie wystarczająco duży, aby udźwignąć koszty regulacyjne i jednocześnie zapewnić możliwość konkurowania z innymi rynkami. Mniejsze rynki w ciągu najbliższych lat zapadną się bowiem pod ciężarem rosnących kosztów regulacji i nadzoru.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA