Byki i Niedźwiedzie

BYKI I NIEDŹWIEDZIE oraz ZŁOTE PORTFELE

Kategoria: Najlepszy fundusz akcji polskich
Foto: Archiwum
Foto: Archiwum

Czasu do corocznej gali organizowanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet" coraz mniej. Jak zwykle podczas imprezy wręczymy statuetki „Złotego portfela" za wybitne osiągnięcia na rynku kapitałowym w poprzednim roku. W ramach funduszy inwestycyjnych rozdamy sześć nagród. Nadszedł czas, aby zaprezentować zwycięzcę w kategorii funduszy akcji polskich. Klienci tej grupy raczej nie mają na co narzekać – ubiegły rok był bardzo udany pod względem wzrostu wartości jednostek, choć warto pamiętać, że było kilka takich, które kończyły 2017 r. na minusie. Skupmy się jednak na tych najlepszych. Najwyższą stopę zwrotu (nie uwzględniając funduszy zamkniętych i walutowych), czyli aż 39,6 proc., uzyskał Novo Akcji, należący do Opery TFI. W zeszłym roku zarządzającym tym funduszem był Piotr Święcik, który dołączył do TFI w kwietniu 2015 r. W niecałe dwa lata wyciągnął fundusze Novo z ostatnich miejsc w tabeli na pierwsze. Na początku roku zmienił jednak pracodawcę na Citi Handlowy, gdzie kieruje doradztwem inwestycyjnym. Obecnie zarządzającym Novo Akcji jest Bartosz Walczak. Blisko 80 proc. aktywów funduszu stanowią akcje polskie, około 9 proc. jest na lokatach i w gotówce, a 7 proc. stanowią polskie obligacje skarbowe. Około 2 proc. zainwestowano w akcje zagraniczne i obligacje korporacyjne.

Foto: Archiwum

Na drugim miejscu w kategorii funduszy akcji polskich znalazł się Credit Agricole Akcyjny z wynikiem 27,7 proc., należący do BZ WBK TFI. Od lipca 2016 r. zarządzającym jest Jakub Płotka. W polityce inwestycyjnej czytamy, że od 60 do 100 proc. aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe. Pozostała część może być lokowana w obligacje oraz bony skarbowe.

Na podium za ubiegły rok wskoczył jeszcze Skarbiec Akcja, zarządzany przez Jakuba Menca. Wartość jednostek uczestnictwa w zeszłym roku wzrosła o 25,4 proc. Blisko 92 proc. stanowią w nim akcje, w większości polskich banków.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły