Budownictwo

Paged: Przychody w górę, zysk w dół

Spadek zysków grupy to efekt słabszych wyników spółki Europa Systems.
Foto: spółka

Przemysłowo-inwestycyjny holding w okresie I-III kwartału 2017 roku wypracował 629,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy w tym okresie skurczył się o 18 proc.. do 42,2 mln zł. O wzroście tegorocznej sprzedaży przesądził segment sklejkowy, którego przychody zwiększyły się w analizowanym okresie o niemal jedną piątą. Rentowność holdingu obniżyły m.in. inwestycje w struktury i zespoły kluczowych biznesów grupy oraz wydarzenia jednorazowe. - Porządkujemy również Grupę, koncentrując się na najbardziej perspektywicznych projektach biznesowych. Koszty inwestycji oraz czysto księgowe odpisy i przeszacowania wpływają na bieżącą rentowność holdingu. W średnim okresie czasu zmiany powinny jednak przynieść satysfakcjonujący zwrot w postaci zdecydowanie wyższych przychodów i marż - komentuje Tomasz Modzelewski, prezes zarządu Paged.

Segment sklejkowy, odpowiadający za około 75 proc. przychodów i EBITDA Grupy, wypracował do końca września 2017 r. 460,1 mln zł przychodów i 66,3 mln zł EBITDA (odpowiednio 388,1 mln zł i 61,6 mln zł w okresie I-III kw. 2016 r.). Motorem wzrostu przychodów była wyższa sprzedaż sklejki iglastej, produkowanej w nowym zakładzie w Morągu, uruchomionym w III kwartale 2016 r. – Budowa fabryki w Morągu to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Paged. Jednym z głównych celów Grupy na 2017 r. jest wzrost wykorzystania mocy nowego zakładu oraz poprawa rentowności produkcji. I choć zabezpieczenie dostaw dobrej jakości drewna iglastego niezmiennie pozostaje dla nas istotnym wyzwaniem, to w minionych miesiącach m.in. optymalizując procesy produkcyjne oraz wprowadzając nowe produkty, zwiększyliśmy efektywność zakładu w Morągu – podkreślił Tomasz Modzelewski.

Segment usługowo-technologiczny wypracował 77,6 mln zł przychodów i 16,4 mln zł EBITDA, co oznacza spadek odpowiednio o 2 proc. i 41 proc. rok do roku. Kluczowy wpływ na niższą sprzedaż i rentowność miały wyniki Europa Systems, producenta zaawansowanych systemów logistyki wewnętrznej i automatyki, związane z harmonogramem realizowanych projektów oraz wyższymi kosztami działalności, związanymi z rozbudową sieci sprzedażowej oraz zespołu inżynierów. – Europa Systems to spółka projektowa, której bieżące wyniki zależą od zaawansowania realizacji poszczególnych kontraktów. W 2017 roku Europa Systems, biorąc pod uwagę projekty będące już w realizacji, powinna osiągnąć przychody na poziomie nie mniejszym niż w minionym roku. Równocześnie strategia rozwoju spółki zakłada, że już w 2018 r. inwestycje w sieć sprzedażową, poczynione w 2016 i 2017 r. zaczną się spłacać, przynosząc satysfakcjonujący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży - ocenia Magdalena Bartoś, członek zarządu Pagedu.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły