Budownictwo

Murapol: Mocna przecena obligacji na Catalyst

Pięć notowanych na Catalyst serii obligacji Murapolu zanotowało spadek wyceny. Najmocniej, do 80 proc. wartości nominalnej, została przeceniona seria MUR0320. Lekki spadek notowań był już obserwowany w kwietniu i maju. Wartość nominalna wszystkich tych papierów to 62 mln zł.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

– W ocenie spółki nie istnieją merytoryczne przesłanki uzasadniające niższe notowania obligacji. Zwracamy przy tym uwagę na niską płynność rynku Catalyst, relatywnie niskie wolumeny i wartości obrotu – mówi prezes Nikodem Iskra. Zaznacza, że na koniec ub.r. na portfel projektów w budowie i sprzedaży składało się 31 inwestycji na blisko 5 tys. lokali. Bank ziemi pozwala z kolei na budowę ponad 22 tys. mieszkań – a więc zapewnia utrzymanie wysokiej skali działalności na pięć–sześć lat.

– Nie widać żadnych oznak pogorszenia koniunktury na rynku mieszkaniowym. Przeciwnie, lokale sprzedają się bardzo szybko i widać lekką presję na wzrost cen – mówi Iskra.

– Murapol pokazał dużo gorsze wyniki finansowe pro forma za 2017 r. niż rok wcześniej, dodatkowo zobowiązania grupy niemal się podwoiły. Wyniki finansowe w zestawieniu z niepokojem panującym na rynku w związku z GetBackiem mogły skłonić inwestorów do sprzedawania obligacji, co przy niskiej płynności szybko prowadzi do spadku kursu – komentuje Mateusz Mucha, menedżer w DM Navigator. Murapol wcześniej przyznawał, że papiery dłużne obejmowali inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

Według opublikowanego 30 maja skonsolidowanego sprawozdania pro forma Murapolu, zadłużenie finansowe netto grupy na koniec 2017 r. wyniosło 330,3 mln zł, a skonsolidowane kapitały własne 305,4 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 49,3 mln zł, czyli dziesięć razy tyle, ile rok wcześniej. W podobnym tempie, do 232 mln zł, urosły pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (to także obligacje, które nie są notowane na Catalyst). W komentarzu do sprawozdania wzrost zadłużenia tłumaczony jest zwiększonymi nakładami. Grupa przejęła m.in. Awbud, kupiła akcje Skarbca i Polnordu.

W I kwartale firma sprzedała 926 mieszkań, o 13,8 proc. więcej niż rok wcześniej, co dało jej pozycję lidera branży.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły