Banki

Zysk banków nie taki duży

Grudzień dla banków nie okazał się dobrym miesiącem, przez co w całym 2017 roku zysk netto nie był tak duży, jak pierwotnie oczekiwano.
Foto: Adobestock

Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w grudniu 2017 r. polski sektor bankowy zarobił 834 mln zł, czyli tylko o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. To znacznie słabsze tempo niż wysokie dwucyfrowe w poprzednich miesiącach. Maleje tempo poprawy dochodów – wynik odsetkowy urósł w grudniu o 8,5 proc., prowizyjny zaś o 4,3 proc. Łącznię wynik na działalności bankowej urósł w dobrym tempie, bo 8,4 proc., do 5,45 mld zł. Koszty działalności urosły znacznie mocniej niż wcześniej, bo o blisko 7 proc., ale odpisy były stabilne (urosły jednak w całym IV kwartale).

Grudzień nie był jednak tak dobry, jak można było się spodziewać po wcześniejszych miesiącach. W efekcie sektor bankowy w całym 2017 r. wypracował „tylko" 13,6 mld zł zysku netto, czyli o 2,3 proc. mniej niż w 2016 r. i mniej niż oczekiwane wcześniej ok. 14-14,2 mld zł. Warto jednak pamiętać, że w 2016 r. banki dostały jednorazowy zastrzyk w postaci ponad 1,6 mld zł netto dzięki sprzedaży udziałów w Visa Europe.

Mimo wszystko bardzo dobry 2017 rok dla sektora bankowego to zasługa rosnących dochodów. Wynik z tytułu odsetek wzrósł rok do roku o 12,1 proc. do 42,63 mld zł. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 13,74 mld zł, czyli był o 9,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Dzięki temu łączny wynik na działalności bankowej wzrósł o 4,1 proc., do 61,76 mld zł. Łączne koszty działania urosły o 4,3 proc. do 33,02 proc. Mimo dobrej sytuacji makroekonomicznej odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych wzrosły całkiem szybko, bo o 7,8 proc., do 8,26 mld zł.

W samym IV kwartale zysk netto sektora urósł w dobrym tempie 23 proc. rok do roku, do 3,11 mld zł. Podobnie jak w poprzednich okresach kluczem był wzrost dochodów szybszy niż kosztów działania, ale uwagę zwraca spore, bo 19-proc. zwiększenie odpisów.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły