Analizy

#WykresDnia: Finanse wygrywają na Wall Street

S&P 500 Financials wraca do rekordowego poziomu.
Foto: Bloomberg
Foto: pbs.twimg.com

Dwa najlepiej zachowujące się w zeszłym miesiącu sektory - energetyka i finanse - kontynuują swój wzrost w marcu. XLE energy ETF and the XLF financial ETF wzrosły w ostatnim miesiącu dwucyfrowo. Jeśli inwestorzy będą musieli wybierać między tymi dwoma, szef działu analiz technicznych firmy Oppenheimer, Ari Wald mówi, że wybór jest prosty. „Finanse" - powiedział Wald w CNBC „Trading Nation". „Zwróciłbym uwagę konkretnie na branżę rynków kapitałowych, która obejmie zarówno Morgan Stanley, jak i Goldman Sachs". „Branża wytrzymywała, gdy sprawy nie szły dobrze" - powiedział Wald. „Stopy procentowe spadły do ??nowego minimum w 2020 r., poniżej minimów z 2012 i 2016 r. W porównaniu z szerokim rynkiem, rynki kapitałowe miewały większe dołki. Myślę, że ta podstawa prowadzi do silniejszego ożywienia, teraz rynek jest w fazie wzrostu". Michael Bapis, dyrektor zarządzający w Vios Advisors w Rockefeller Capital, powiedział, że stawia na oba sektory.

- Na każdy z nich działa wiele pozytywnych czynników" - powiedział. „Gospodarka zacznie się ponownie otwierać, ceny ropy będą wyższe, ludzie będą podróżować. Spodziewam się konsolidacji w obu branżach ".

Ale Bapis zgadza się, że gdyby miał wybierać, to bankowość ma przewagę w środowisku wyższych stóp procentowych. „Jeśli stopy zaczną rosnąć, spółki finansowe staną się jeszcze silniejsze, biorąc pod uwagę wypłacanie dywidend i właśnie rosnące stopy" – powiedział.

Rentowność sektora bankowego poprawia się, gdy rosną stopy procentowe, a rozziew między długoterminowymi i krótkoterminowymi dochodami Skarbu Państwa zwiększa się. Umożliwia pożyczkodawcom brać tańsze pożyczki krótkoterminowe i pożyczać na dłużej przy wyższych stopach procentowych.

A kiedy rynek obligacji zaczyna wpływać na wzrost stóp procentowych, inwestorzy kapitałowi szukają dobrych okazji. Jedną z nich jest sektor finansowy.

Globalne dziesięcioletnie stopy procentowe rosną w związku z lepszymi prognozami wzrostu, wywierając presję na drogie obszary rynków akcji, takie jak technologie. Wyższe stopy obniżają wartość przyszłych przepływów pieniężnych takich sektorów. Jednak w takim środowisku finanse zawsze osiągały lepsze wyniki. Sektor doświadczył solidnych wzrostów cen akcji w następstwie wychodzenia z recesji na początku lat 90. oraz w 2003 r., kiedy zakończyły się załamanie rynku internetowego i skandale księgowe. Finanse również doprowadziły rynki akcji w górę od najniższego poziomu z marca 2009 roku, nawet po tym, jak banki były epicentrum światowego kryzysu finansowego. Obecne odbicie w finansach datuje się od listopada, kiedy szczepionki utorowały drogę do pełnego otwarcia się globalnej gospodarki pod koniec tego roku. Dzieje się tak po trudnych dla sektora bankowego 12 latach, pomimo okresów lepszych notowań akcji, takich jak w 2009 r. Lata te charakteryzowały się ściślejszymi regulacjami, zwiększonymi wymogami kapitałowymi, rundami cięcia kosztów oraz grzywnami i karami za liczne uchybienia.

Teraz wszystko wygląda lepiej. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie sektor finansowy skorzysta na większej konsolidacji i większej efektywności kosztowej, podczas gdy branża będzie czerpać zyski z cyfrowej rewolucji, która przetoczyła się przez finanse. W perspektywie krótkoterminowej banki czerpią korzyści z odbijającej się globalnej gospodarki, w której zwiększa się popyt na kredyty i rosną stopy procentowe, zwiększając zyski z kredytów.

„Stopy procentowe mają kluczowe znaczenie dla wyników finansowych" - mówi David Lefkowitz, dyrektor ds. akcji amerykańskich w UBS. Jego zdaniem rozsądne są przewidywania, że dziesięcioletnie stopy w USA będą wyższe niż 1,5 proc. w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy. Badania UBS wykazały, że w ciągu ostatniej dekady zmiana 10-letnich stóp procentowych ma 53-proc. wpływ na notowania akcji w sektorze finansowym, co czyni je najbardziej wrażliwą grupą na rynek obligacji – pisze Financial Times.

Pomimo niedawnego wzrostu rentowności obligacji, akcje banków pozostają relatywnie tanie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks MSCI All World zyskał 24 proc., podczas gdy globalny indeks banków wzrósł o 10 proc. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 wzrósł o 22 procent, a finansowy o 15 procent.

Pod względem wyceny składniki indeksu S&P 500 są handlowane z 22,1-krotnością ceny do oczekiwanych zysków w ciągu następnych 12 miesięcy. Finanse są najtańszą główną grupą w indeksie (14,6 razy).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.