– W mojej ocenie decyzja o licencjonowaniu jest bardzo dobra. Z jednej strony powinna przyspieszyć komercjalizację technologii XTPL w naprawie defektów, a z drugiej pozwolić spółce zachować prawa do wartości intelektualnej związanej z zastosowaniem tej technologii – komentuje Adrian Kowollik, analityk East Value Research. – Warto jednak zauważyć, że komunikat ma też drugie dno. Rodzi się pytanie, czy chiński partner, z którym spółka prowadzi rozmowy od połowy 2018 r., jest lub będzie zainteresowany modelem licencyjnym – zaznacza.