Od początku 2021 r. na warszawskiej giełdzie pojawiło się osiem nowych firm. Na horyzoncie jest kolejny debiutant – Poltreg. Jeszcze w tym roku chce zadebiutować na rynku głównym GPW. Planowana wartość oferty nie została podana. Wiadomo natomiast, że środki  zostaną przeznaczone na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych, związanych z kolejnymi etapami badań klinicznych nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego.

Mariusz Jabłoński, członek zarządu Poltregu informuje, że spółka chce pozyskać środki na przeprowadzenie kolejnych etapów badań klinicznych i doprowadzić je do momentu, w którym będzie możliwe zawarcie umów partneringowych - prawdopodobnie na etapie zaawansowanego lub zakończonego badania II/III fazy.

Poltreg realizuje projekty z zastosowaniem tzw. komórek T-regulatorowych (TREGS). Strategia spółki zakłada rozwój platformy do terapii opartych na zastosowaniu TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych i osiągnięciu pozycji jednego z wiodących graczy takich terapii na świecie.

Spółka finansuje realizację projektów badawczo-rozwojowych w oparciu o granty oraz środki pozyskane od prywatnych inwestorów. Dotychczas pozyskała z grantów niemal 23 mln zł, z czego 12,2 mln zł na rozwój metody TREG. Rozwija także własne zaplecze badawczo-rozwojowe. W tym roku rozpoczęła prace nad stworzeniem laboratorium, na którego powstanie pozyskała dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 23,7 mln zł, a kwota dofinasowania to 10,6 mln zł. Spółka zakłada, że zakończenie budowy laboratorium i jego wyposażenie nastąpi do końca 2021 r. Na początku 2022 r. powinny zostać uzyskane wymagane certyfikacje i możliwe będzie wtedy uruchomienie placówki.

Obecnie zespół spółki składa się z 20 osób, a po uruchomieniu nowego laboratorium może się podwoić.