Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekty_Uchwal_NWZ_plik_zbiorczy_18072024.pdfProjekty_Uchwał_NWZ_plik_zbiorczy_18072024
  2. Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_NWZ.pdfAd_2_Wybór_Przewodniczącego_NWZ
  3. Ad_4_Przyjecie_porzadku_obrad_NWZ.pdfAd_4_Przyjęcie_porządku_obrad_NWZ
  4. Ad_5_Uchylenie_taj_glos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ.pdfAd_5_Uchylenie_taj_głos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ
  5. Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej_NWZ.pdfAd_6_Wybór_komisji_skrutacyjnej_NWZ
  6. Ad_7_Ustanowienie_zabezpieczen.pdfAd_7_Ustanowienie_zabezpieczeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 18 lipca 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lipca 2024 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_Uchwal_NWZ_plik_zbiorczy_18072024.pdf
Projekty_Uchwal_NWZ_plik_zbiorczy_18072024.pdf
Projekty_Uchwał_NWZ_plik_zbiorczy_18072024
Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_NWZ.pdf
Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_NWZ.pdf
Ad_2_Wybór_Przewodniczącego_NWZ
Ad_4_Przyjecie_porzadku_obrad_NWZ.pdf
Ad_4_Przyjecie_porzadku_obrad_NWZ.pdf
Ad_4_Przyjęcie_porządku_obrad_NWZ
Ad_5_Uchylenie_taj_glos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ.pdf
Ad_5_Uchylenie_taj_glos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ.pdf
Ad_5_Uchylenie_taj_głos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ
Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej_NWZ.pdf
Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej_NWZ.pdf
Ad_6_Wybór_komisji_skrutacyjnej_NWZ
Ad_7_Ustanowienie_zabezpieczen.pdf
Ad_7_Ustanowienie_zabezpieczen.pdf
Ad_7_Ustanowienie_zabezpieczeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-21 Adam Leszkiewicz Prezes Zarządu
2024-06-21 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
20240621_220242_0127030510_Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_NWZ.pdf

20240621_220242_0127030510_Ad_4_Przyjecie_porzadku_obrad_NWZ.pdf

20240621_220242_0127030510_Ad_5_Uchylenie_taj_glos_w_spr_wyboru_komisji_NWZ.pdf

20240621_220242_0127030510_Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej_NWZ.pdf

20240621_220242_0127030510_Ad_7_Ustanowienie_zabezpieczen.pdf

20240621_220242_0127030510_Projekty_Uchwal_NWZ_plik_zbiorczy_18072024.pdf