KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawieszenie negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. podjął decyzję o zawieszeniu negocjacji dotyczących zaangażowania kapitałowego w Columbus, prowadzonych z grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych (dalej: Fundusz). Zarząd przypomina, iż negocjacje prowadzone są w związku z podpisaniem 27 kwietnia 2022 r. Term-Sheet, o czym Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 16/2022 (a następnie o przedłużeniu okresu obowiązywania Term-Sheet w drodze raportu ESPI nr 23/2022 z dn. 27 maja 2022 r.). Powodem zawieszenia negocjacji jest brak uzasadnienia ekonomicznego w chwili obecnej dla tej transakcji, w związku z niską kapitalizacją Columbus oraz mniejszą płynnością akcji w obrocie giełdowym z uwagi na przeniesienie akcji Columbus do notowań jednolitych, gdyż wartość finansowania jaką Columbus może pozyskać, jest skorelowana z wielkością obrotów na akcjach. Ponadto, opisane powyżej czynniki uniemożliwiają Columbus wywiązanie się z ustaleń dotyczących zapewnienia Funduszowi w ciągu 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej akcji o wartości co najmniej 45 mln zł. Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż po ustaniu opisanych wyżej przesłanek oraz w przypadku wyrażenia dalszej woli inwestycji przez Fundusz, rozważy wznowienie negocjacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-358Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasnogórska9
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
[email protected]www.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Dawid ZielińskiPrezes Zarządu