KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
Movie Games VR S.A.
Temat
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że na stronie Spółki: www.mgvremisja.pl oraz na stronie oferującego Dom Maklerski INC S.A. („Oferujący”): www.dminc.pl zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 20 maja 2022 r., memorandum informacyjne („Memorandum Informacyjne”) w związku z ofertą publiczną z prawem poboru nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6 335 580 akcji serii M Spółki. Harmonogram przedmiotowej oferty publicznej został przekazany raportem bieżącym ESPI nr 5/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Szczegółowe zasady oferty akcji serii M znajdują się w Memorandum Informacyjnym. Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii M jest Memorandum Informacyjne, opublikowane na stronie Spółki oraz Oferującego, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Movie Games VR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Movie Games VR S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza16/22
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.vrmoviegames.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Kamil Mańko Prezes Zarządu
2022-05-20Jan LaskowskiCzłonek Zarządu ds. Virtual Reality