Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport_roczny_2023-sig-sig.pdf
  2. eSPR_report.xml

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2023 rok.


Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.

Dodatkowo Spółka załącza do niniejszego Raportu okresowego plik XML ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2023 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Raport_roczny_2023-sig-sig.pdf
Raport_roczny_2023-sig-sig.pdf
eSPR_report.xml
eSPR_report.xml

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 16:46:24 Paweł Barański Prezes Zarządu
2024-06-28 16:46:24 Monika Tymińska Członek Zarządu
20240628_164624_0000154741_0000162471.pdf

20240628_164624_0000154741_0000162472.xml