Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 13 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Lenartowicza na wspólną, pięcioletnią kadencję.


Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany w dniu jutrzejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-17 14:54:30 Paweł Flieger Prezes Zarządu