Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. NGG_raport_IQ_2024_final.pdf

Zarząd Spółki NO GRAVITY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Emitenta za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 roku.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
NGG_raport_IQ_2024_final.pdf
NGG_raport_IQ_2024_final.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 18:11:19 Aleksander Sierżęga operator
20240515_181119_0000153340_0000159242.pdf