Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka”, "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Carbon Studio - Podjete uchwały.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 22:39:54Błażej SzaflikPrezes Zarządu
Carbon Studio - Podjete uchwały.pdf