Zarząd Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Sylwii Szewczyk o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 4 lipca 2022 roku.
Oświadczenie pani Sylwii Szewczyk nie zawiera powodów rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7). Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 18:23:42IGOR PAWELAPrezes Zarządu