W dużej mierze zrekompensowało to znaczny spadek w listopadzie 2022 r. (-4,4 proc.). Jednak z wyłączeniem zamówień na dużą skalę w grudniu 2022 r. nastąpił spadek o 0,6 proc. Obecny wzrost nowych zamówień wynika zatem głównie z zamówień na dużą skalę, które były szczególnie wysokie w działach produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, pojazdów i motocykli oraz produkcja statków powietrznych i kosmicznych oraz powiązanych maszyn.

Z kilkoma wyjątkami liczba nowych zamówień spadała nieprzerwanie przez cały 2022 r., w związku z czym obecnie po korekcie kalendarzowej są one o 10,1 proc. niższe niż w grudniu 2021 r. Rozwój w całym ostatnim roku jest przeciwny do tego z 2021 r., kiedy liczba nowych zamówień wzrosła z powodu skutków ożywienia spowodowanego pandemią. Ogólnie rzecz biorąc, nowe zamówienia są obecnie nieco powyżej poziomu sprzed koronakryzysu. W porównaniu kalendarzowym nowe zamówienia są obecnie o 1,2 proc. wyższe niż w grudniu 2019 r.

Bieżący wzrost o 5,7 proc. był szczególnie silny w przypadku zamówień krajowych. W tym samym czasie zamówienia zagraniczne również wzrosły o 1,2 proc.. W tym kontekście nowe zamówienia ze strefy euro wzrosły o 9,8 proc., podczas gdy zamówienia z reszty świata spadły o 3,8 proc.

Podczas gdy nowe zamówienia w sektorze dóbr kapitałowych pozostały na niezmienionym poziomie, zamówienia w głównej grupie dóbr pośrednich wzrosły o 9,7 proc.. Było to częściowo spowodowane wspomnianymi wcześniej dużymi zamówieniami na Wytwórnię aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. Jednocześnie nowe zamówienia w sektorze dóbr konsumpcyjnych spadły o 3,3 proc.

Po rewizji wstępnych wyników nowe zamówienia w listopadzie 2022 r. były o 4,4 proc. niższe niż w październiku 2022 r. (wstępne dane: -5,3 proc.).

Według wstępnych danych realne obroty w przetwórstwie przemysłowym (wyrównane sezonowo i kalendarzowo) spadły w grudniu 2022 r. w porównaniu z listopadem 2022 r. o 1,7 proc. Rewizja wstępnych danych za listopad 2022 r. spowodowała wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z październikiem 2022 r. (dane wstępne: +2,1 proc.). W porównaniu z grudniem 2021 r. obroty kalendarzowe były wyższe o 1,9 proc.