Blisko 730 mld zł mają kosztować inwestycje w rozwój nowych mocy do produkcji prądu planowanych do 2040 r. – wynika z dokumentu aktualizującego obecną politykę energetyczną Polski do 2040 r., do którego dotarł „Parkiet” Najwięcej mają kosztować inwestycje w morskie farmy wiatrowe i tzw. duży atom.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ukończyło prace nad aktualizacją polityki energetycznej Polski do 2040 r. Dokument, który ma stanowić załącznik do obowiązującej strategii, odświeża ją oraz urealnienia wielkości produkcji energii elektrycznej z poszczególnych źródeł wytwórczych. Zaakceptowanie dokumentu przez Radę Ministrów wielokrotnie w ostatnich tygodniach odwlekano, a terminem – wedle obecnego harmonogramu – jego przyjęcia ma być posiedzenie rządu zaplanowane na 4 kwietnia.