BFG dzisiaj podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działający pod nazwą neoBANK, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty (to udziałowcy Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, łącznie z samym WBS jest ośmiu kupujących).

W związku z transakcją klienci Banku Nowego BFG nie muszą podejmować żadnych działań, a o kolejnych krokach związanych z przejęciem będzie informować ich neoBANK.

Bank Nowy BFG to tzw. instytucja pomostowa, w pełni kontrolowana przez BFG, do której przeniesiono wydzieloną część poddanego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku po tym, jak 17 stycznia 2020 r. został on poddany przymusowej restrukturyzacji. „Wraz ze sprzedażą Banku Nowego BFG zakończony został proces przymusowej restrukturyzacji PBS Sanok" – podał BFG.

- Bank pomostowy z natury rzeczy jest rozwiązaniem tymczasowym. Sprzedaż Banku Nowego BFG kończy okres tymczasowości. Kwota transakcji to 100 mln zł, czyli tyle, ile wynosił kapitał banku pomostowego opłacony przez BFG. Teraz ta kwota wraca do Funduszu, co potwierdza, że przymusowa restrukturyzacja z użyciem instytucji pomostowej była racjonalnym i najlepszym rozwiązaniem bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się PBS – komentuje Piotr Tomaszewski, prezes BFG.

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji PBS Sanok została podjęta ze względu na jego złą sytuację kapitałową. Zapadała ona, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania: PBS był zagrożony upadłością, nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym. Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji przeprowadzono oszacowanie wartości aktywów i pasywów PBS. Z badania, wykonanego przez niezależną firmę, wynikło, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Przymusowa restrukturyzacja PBS odbyła się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG, instytucji o kapitale 100 mln zł. Przeniesiono do niej wydzieloną część PBS, obejmującą m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP. Bank Nowy BFG od tego czasu prowadził rachunki dotychczasowych klientów PBS, BFG gwarantował oszczędności klientów na niezmienionych zasadach.