Nawigacja

Byki i niedźwiedzie po raz dwunasty

"Byki i niedźwiedzie", nagrody PARKIETU
dla najbardziej wyróżniających się spółek,
osób i instytucji rynku kapitałowego w 2005
roku, zostały rozdane. Wyróżnienia
przyznaliśmy już po raz dwunasty.

Nagrody wręczyliśmy na dorocznej gali zorganizowanej w Sali Notowań GPW. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. prezes giełdy Wiesław Rozłucki, wiceprzewodniczący KPWiG Witold Pochmara, wiceminister finansów Cezary Mech i wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek. Salę po brzegi wypełnili ponadto analitycy i zarządzający oraz szefowie spółek, które otrzymały statuetki i które do nich pretendowały.

Tym razem rozdaliśmy 10 "byczo-niedźwiedzich" nagród. Kto otrzyma cztery, nie budziło najmniejszych wątpliwości. To najwyższa stopa zwrotu decydowała bowiem o przyznaniu wyróżnień: dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową w 2005 roku (w tej kategorii wszystkich zdystansował Gant), dla najlepszej inwestycji w spółkę z WIG20 (KGHM), najlepszego funduszu emerytalnego (OFE ING Nationale-Nederlanden) i najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (BZ WBK AIB TFI). Pozostali laureaci zostali wyłonieni dwuetapowo. Najpierw trafili do wąskiego grona nominowanych, z których wyłoniliśmy tych "naj". I tak statuetką "Byka i niedźwiedzia" nagrodziliśmy najlepszy debiut 2005 roku (Bioton), spółkę o najwyższych standardach ładu korporacyjnego (w tej kategorii doceniliśmy wysiłek TVN), najlepiej zarządzaną spółkę (Getin Holding), analityka 2005 roku (Tomasz Bardziłowski) i ekonomistę (Katarzyna Zajdel-Kurowska). Nagroda specjalna trafiła do spółki wyróżniającej się wysoką jakością relacji inwestorskich (PKN Orlen).

Po raz pierwszy przyznaliśmy również "Złote portfele". Te statuetki trafiły do zarządzających funduszami, które w swoich grupach osiągnęły w ubiegłym roku najwyższą stopę zwrotu.


Wideo komentarz