REKLAMA
REKLAMA

Wiadomości

Giełda zawiesza obrót akcjami Tele-Foniki Kable od 31.12

24.12.Warszawa (PAP) - Zarząd Giełdy postanowił wycofać z obrotu
akcje Tele-Foniki Kable SA począwszy odb sesji 31 grudnia -
poinformowała giełda w komunikacie.

Giełda podała, że zlecenia na akcje tej spółki począwszy od 31

grudnia nie będą przyjmowane.

Wcześniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wycofała z

publicznego obrotu akcje Tele-Foniki Kable SA,

Według przedstawicieli KPWiG jednym z powodów decyzji Komisji

jest fakt, że w trakcie WZA Tele-Foniki Kable 8 listopada, podczas

którego zapadła decyzja o jej wycofaniu z publicznego obrotu,

obecni byli wyłącznie akcjonariusze reprezentujący Tele-Fonikę KFK.

Tym samym Komisja uznała, że posiadanie przez jeden podmiot ponad

98 proc. akcji spółki jest wystarczającym powodem uzasadniającym

udzielenie zgody na jej wycofanie z publicznego obrotu.

Inwestorem strategicznym Tele-Foniki Kable jest Tele-Fonika KFK,

która ma około 99 proc. głosów na WZA spółki.

Grupa z Myślenic, ubiegając się o zgodę KPWiG na przekroczenie 50

proc. głosów na WZA spółki deklarowała, że przez trzy lata lub do

czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej nie będzie podejmować

działań zmierzających do wycofania jej z giełdy. W połowie

kwietnia ogłosiła jednak wezwanie, w wyniku którego chciała objąć

100 proc. kapitału zakładowego Tele-Foniki Kable i wycofać spółkę

z publicznego obrotu. (PAP)


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA