parkiet.com

parkiet.com

Inflacja cen producentów w Niemczech przyspieszyła w kwietniu, ustanawiając nowy rekord, a gwałtownie rosnące ceny energii nadal powodowały wzrost cen w czasie wojny na Ukrainie, jak podał w piątek wstępne dane urząd statystyczny Destatis. Wskaźnik cen producentów wzrósł o 33,5 procent rok do roku po 30,9 procentowym wzroście w marcu. Ekonomiści prognozowali wzrost o 31,5 proc.

Destatis powiedział, że był to najwyższy wzrost w historii w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku i że wyniki te zawierają również implikacje wynikające z ataku Rosji na Ukrainę.

Ceny producentów wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ekonomiści prognozowali wzrost o 1,4 proc. Ceny energii wzrosły o 87,3 proc. rocznie i o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Główną przyczyną wzrostu cen energii w dalszym ciągu był trzycyfrowy wzrost cen gazu ziemnego. Elektrownie musiały płacić cztery razy więcej niż w ciągu roku, ceny dla odbiorców przemysłowych wzrosły o 259,9 proc., a ceny odsprzedawców o 170,0 proc., powiedział Destatis. Ceny energii elektrycznej wzrosły o 87,7 proc., a redystrybutorzy zapłacili o 157,3 proc. więcej niż rok temu.

Produkty naftowe podrożały o 53,9 proc. rok do roku, ale spadły o 4,6 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny lekkiego oleju opałowego wzrosły o 102,1 proc., a paliw silnikowych o 46,6 proc.

Wyłączając energię, ogólny wskaźnik cen producentów rósł o 16,3 proc r/r i o 3,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wśród głównych grup przemysłowych ceny dóbr pośrednich wzrosły rok do roku o 26,0 proc. i o 4,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Znacząco wzrosły ceny metali, nawozów, pasz i opakowań drewnianych.

Ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych były o 13,2 proc. wyższe niż przed rokiem i o 3,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Do wzrostu cen przyczyniły się rosnące ceny masła, surowych olejów roślinnych, kawy, konserw i przetworów mięsnych.

Ceny trwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 8,3 proc. rok do roku, głównie ze względu na 10,5-proc. wzrost cen mebli.

Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły o 6,7 proc., co oznacza największą zmianę rok do roku od października 1975 r., kiedy wzrosły o 6,8 proc. Ostatni wzrost był spowodowany głównie wyższymi cenami maszyn i pojazdów.

Ceny rosną w różnym tempie, a koszty życia rosną najszybciej w krajach bałtyckich i Europie Wschodniej. Dla wielu Europejczyków im bliżej Rosji, tym szybciej rosną koszty ich życia.

Stopień uzależnienia kraju od Rosji w zakresie potrzeb energetycznych jest kluczowym czynnikiem, ale nie jedynym, decydującym o tym, jak szybko inflacja wzrosła od czasu pełnej inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym, spowodowała gwałtowny wzrost cen paliw kopalnych.

Kraje bałtyckie i inne kraje wschodnie UE zostały mocno dotknięte, podobnie jak sama Ukraina. Wiele z tych krajów ma bliskie powiązania z Rosją i jej dostawami energii. Jednak ich wyższa inflacja odzwierciedla również silniejszy wzrost gospodarczy w ostatnim czasie i bardziej napięte rynki pracy.

Ceny dla szwajcarskich konsumentów były „niezwykle wysokie” przed globalnym atakiem inflacji, więc kraj „wychodził z innego punktu”, z mniejszą zdolnością firm do dalszego ich podnoszenia, zauważyła Nadia Gharbi, ekonomistka z Pictet Wealth Management w Genewie. We Francji wzrost cen konsumpcyjnych jest o jedną trzecią niższy niż w Niemczech i o połowę niższy niż w Holandii.

- Polityka rządu jest główną częścią wyjaśnienia, dlaczego francuska inflacja jest niższa - powiedział Holger Schmieding, główny ekonomista Berenberg w Londynie, wskazując na limit rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych.