Wiadomości

Rozliczenia PIT 2019: Przedsiębiorcy muszą rozliczyć się samodzielnie

“Twój e-PIT" to narzędzie stworzone przez Krajową Administrację Skarbową i wdrożone przez Ministerstwo Finansów, którego głównym celem jest jak największe uproszczenie procedury wyboru, wypełnienia i przesłania do właściwego miejscowo organu administracji skarbowej, odpowiedniego zeznania podatkowego.

“Twój e-PIT" to usługa przeznaczona dla podatników, którzy z przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy – 2018, rozliczają się na formularzach deklaracji PIT-37 lub PIT-38. Ministerstwo Finansów pominęło w tym przypadku innych podatników - np. rozliczających się deklaracjami PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-28.

Co się tyczy formularza PIT-39 i innych niewymienionych formularzy deklaracji podatkowych – nie wiadomo, kiedy podatnicy stosujący je będą mogli skorzystać z nowej usługi. W przypadku jednak podmiotów rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28, będą oni mogli sprawdzić automatycznie wygenerowany przez program Krajowej Administracji Skarbowej dokument, już w przyszłym roku.

 

Ministerstwo Finansów chcąc przyłożyć jak największą wagę do prawidłowych rozliczeń podatkowych, zdecydowało się na powolne wdrażanie systemu “Twój e-PIT". Można jedynie pogratulować im pomysłu i mieć nadzieję, że w roku 2020, przedsiębiorcy będą mieli ułatwione zadanie przy rozliczaniu podatku.

 

W jaki sposób rozliczy się przedsiębiorca w 2019 roku?

W tym roku przedsiębiorcy nie skorzystają jeszcze z udogodnienia, jakim jest automatycznie generowany przez usługę Krajowej Administracji Skarbowej, formularz rozliczenia za przychody osiągnięte w roku 2018. Przedsiębiorcom pozostaje więc sporządzenie rozliczenia samodzielnie i złożenie go osobiście w odpowiednim miejscowo organie administracji skarbowej, lub przesłanie go drogą elektroniczną.

Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, rozliczających się deklaracjami PIT-36 i PIT-36L, wyszła platforma podatkowa PlTax.pl. To tam każdy przedsiębiorca może szybko i przyjemnie wypełnić odpowiednią deklarację podatkową. Szybkość wypełnienia formularza w żadnym wypadku nie idzie tutaj w parze z brakiem dokładności - wręcz przeciwnie! Platforma PlTax.pl to jedyny program do rozliczania PIT-ów za rok 2018, również dla przedsiębiorców, korzystających z formularzy deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Prosta obsługa, pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego i pewność poprawnie wypełnionej deklaracji, to główne zalety platformy.

 

Dla kogo PIT-36 i PIT-36L?

Formularzem PIT-36L rozliczają się przedsiębiorcy, którzy za metodę rozliczenia wybrali formę liniową. Formularze PIT-36 powinni natomiast wybrać przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

PIT-36 to formularz rozliczeniowy, który powinien być użytkowany przez wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz ci podatnicy, który uzyskali jakikolwiek dochód poza granicami Polski. Deklarację PIT-36 powinny wypełnić także osoby, które w roku 2018 uzyskiwały dochody ze sprzedaży rzeczy (jeśli od dnia jej nabycia do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku) oraz osoby wykonujące zawód opiekunki, pracujące w ramach umowy uaktywniającej.

 

Istotny jest fakt, że na formularzu PIT-36 możemy wykazać również dochody z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty, umowy o dzieło bądź umowy zlecenie oraz praw autorskich.

 

Po rozliczeniu na formularzu PIT-36 dowiemy się, czy należy się nam zwrot nadpłaconego podatku, czy może to my powinniśmy dokonać dopłaty na rzecz budżetu państwa. Jak w przypadku zwrotu podatku, gdzie Urząd Skarbowy ma na to trzy miesiące czasu licząc od daty złożenia zeznania, tak w przypadku wystąpienia niedopłaty podatku, przedsiębiorca musi uregulować zobowiązanie w terminie do ostatniego dnia kwietnia.

Bardzo ważne jest, aby pilnować terminu w przypadku przymusu dokonania dopłaty, bowiem jeśli nie uiścimy wymaganej kwoty do końca kwietnia, od 1-go maja zapoczątkowany zostanie proces naliczania odsetek.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.