Technologie i IT

Podatki ciążą Cyfrowemu Polsatowi

Cyfrowy Polsat zaskoczył jednak giełdowych analityków: jego wynik za 2017 roku obciąży dodatkowy jednorazowy odpis związany ze zmianami w przepisach podatkowych. Firma poinformowała również, że wchodzi w spór z kolejnym urzędem skarbowo-celnym. Tym razem z Małopolski.
Foto: parkiet.com

Spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza przeanalizowała wpływ zmian przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od stycznia tego roku na aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z komunikatu giełdowego wynika, że uznała, że jej korzyści podatkowe w przyszłych latach będą mniejsze niż zakładała, dlatego też dokonała stosownych przeszacowań w bilansie.

Jak podaje Cyfrowy Polsat, analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł.

Według firmy, zmiana ma charakter niegotówkowy, a obciąży skonsolidowany zysk netto grupy za IV kwartał ubiegłego roku. To oznacza, że wynik netto grupy będzie o ponad połowę mniejszy niż spodziewali się do tej pory ankietowani przez nas analitycy z biur maklerskich. Średnia ich prognoz mówiła o 269 mln zł zarobku grupy w IV kw. ub.r. i zakładała spadek rok do roku o 21 proc..

"Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat poinformował też o decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego z Małopolski, wydaną 15 lutego. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 na 24,2 mln zł plus odsetki.

Urząd zakwestionował prawo Cyfrowego Polsatu do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w owym czasie.

Cyfrowy Polsat zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji fiskusa ponieważ posiada opinie renomowanych podmiotów. Nie zamierza też wiązać rezerw obciążających wynik finansowy grupy z tego tytułu.

Ponieważ fiskus prowadzi postępowanie dotyczące także kolejnych lat, Cyfrowy Polsat podaje, że w przypadku utrzymania niekorzystnej, choć zdaniem firmy błędnej interpretacji przepisów, dodatkowe zobowiązanie satelitarnej platformy wyniesie 35 mln zł plus odsetki.

To już kolejna taka decyzja fiskusa na przestrzeni roku. W maju 2017 r. mazowiecki urząd celno-karbowy wydał decyzję nakazującą Cyfrowemu Polsatowi zapłatę dodatkowych 40,6 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły