Technologie i IT

InventionMed: Wirtualna rzeczywistość na NC

Firma InventionMed, która właśnie podała strategię rozwoju na lata 2018–2021, rozpoczęła działalność w styczniu tego roku w wyniku zmiany profilu biznesu. Wcześniej na rynku NewConnect funkcjonowała ona jako Athos Venture Capital. Zmiany zostały już zarejestrowane przez sąd.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Firma chce koncentrować się na tworzeniu zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości oraz rozbudowie technologii podwójnej immersji. Zjawisko podwójnej immersji polega na zastosowaniu specjalnie przygotowanych akcesoriów z wbudowanymi czujnikami, imitujących wielkością, ciężarem i materiałem standardowe narzędzia i elementy wyposażenia.

Pierwszym projektem rozwijanym przez spółkę jest symulator zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej – TutorDerm. Głównym celem tego projektu jest zbudowanie symulatora umożliwiającego odzwierciedlenie procedur i działań, jakie należy podjąć przed, w trakcie i po zabiegu dermatologicznym. Do 2021 r. InventionMed planuje stworzenie i komercjalizację trzech wersji symulatora. Pierwsza wersja TutorDerm będzie poświęcona odwzorowaniu prowadzenia procedur edukacyjno-szkoleniowych w oparciu o jedno z najbardziej problematycznych w leczeniu schorzeń z zakresu dermatologii estetycznej, tj. naczyniaka płaskiego. W wersji drugiej powiększony zostanie obszar ciała możliwego do przeprowadzenia zabiegu oraz dodane zostaną nowe schorzenia dermatologiczne w różnych wariantach występowania. Z kolei wersja trzecia ma być kompletnym modelem człowieka dającym również możliwość przeprowadzania diagnostyki obrazowej. Pilotaż pierwszej wersji urządzenia planowany jest na IV kw. 2018 r. Komercjalizacja pierwszej wersji TutorDerm przewidywana jest na I kw. 2020 r.

Łączne potrzeby inwestycyjne na rozwój tego projektu zarząd szacuje na ok. 8 mln zł. Spółka informuje, że posiada pieniądze wystarczające na sfinansowanie całości projektu. W przyszłości zarząd zamierza aplikować o ich dofinansowanie z funduszy unijnych. Obecnie spółka nie planuje emisji akcji.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły