Surowce i paliwa

Haitong Bank: „kupuj” JSW, „neutralnie” dla Bogdanki

Haitong Bank wznowił rekomendacje dla węglowych firm. Wydał rekomenduje „kupuj” dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i „neutralnie” dla Lubelskiego Węgla Bogdanka.
Foto: Adobestock

Haitong Bank ustalił cenę docelową akcji JSW na 114,27 zł. Zdaniem analityka Krzysztofa Kozieła średnioterminowe perspektywy dla producentów węgla metalurgicznego są dobre ze względu m.in. na przyspieszenie globalnego wzrostu gospodarczego i dynamiczną konsumpcję stali. Jego zdaniem rynek nie docenia planów spółki związanych ze zmianą miksu produktowego na rzecz węgla koksującego. Krzysztof Kozieł szacuje, że w strategii na lata 2017- 2030 potwierdzony zostanie cel produkcyjny dla węgla koksującego na rok 2019 w wysokości ok. 14 mln ton (85 proc. łącznej produkcji) w porównaniu do 10,7 mln ton obecnie. Ponadto analityk prognozuje, że różnica pomiędzy cenami JSW a światowym benchmarkiem będzie się zmniejszać dzięki rosnącym kosztom transportu morskiego, które powiększają koszt alternatywny polskich hut i jednocześnie stanowią mocny argument w rękach lokalnych kopalni w negocjacjach z odbiorcami.

Analitycy Haitong Bank uważają, że nowa strategia JSW zostanie odebrana pozytywnie przez rynek. Z uwagi na solidne czynniki krótko i średnioterminowe Haitong Bank uważa, że JSW stanowi dobrą okazję inwestycyjną.

Z kolei akcje Bogdanki analitycy wyceniają na 70,87 zł. Wydali rekomendację „neutralnie" ze względu na prawdopodobnie niższe niż oczekiwano wzrosty realizowanych cen na sprzedaży węgla w kolejnych latach. Za sprawą długoterminowych kontraktów zawieranych głównie ze spółką matką, Bogdanka ma ograniczone możliwości wprowadzania podwyżek. Analitycy zakładają, że w przyszłym roku średnia cena sprzedaży wzrośnie w spółce o ok. 5 proc. w porównaniu do 10 proc. zakładanych dla Polskiej Grupy Górniczej. Dodatkowym ryzykiem, które może zmaterializować się w przyszłym roku jest wzrost średniej pensji o 5 proc., głównie ze względu na brak podwyżek w ostatnich dwóch latach i ogólną presję na płace w gospodarce.

Zdaniem analityków Haitong Bank, Bogdanka nie będzie uczestniczyła w potencjalnym finansowaniu bloku w technologii zgazowania węgla z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycji, które w rzeczywistości okazują się nawet kilkukrotnie wyższe niż początkowe założenia. Z drugiej strony analitycy sądzą, że z uwagi na trudności z wydobyciem węgla na Śląsku, Bogdanka zainwestuje w szyb w złożu Ludwin już w latach 2021-2025.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły