Surowce i paliwa

Akcjonariusze mniejszościowi walczą o Onico

Mimo odwołania przez zarząd wczorajszego walnego zgromadzenia, jego obrady odbyły się. Wymieniono całą radę nadzorczą i odwołano prezesa. Ponadto powołano rewidenta ds. szczególnych.
Foto: materiały prasowe

Kilka dni temu zarząd Onico w komunikacie giełdowym poinformował, że odwołuje zwołane na 25 września nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Przyczyn swojej decyzji nie podał. Jednocześnie zwołał kolejne na 12 listopada. W obu przypadkach kluczowymi punktami porządku obrad były zmiany w  radzie nadzorczej. Pod komunikatami giełdowymi w tych sprawach podpisał się Andrzej Kociubiński, prezes Onico.

Zwołane jednak pierwotnie walne zgromadzenie odbyło się w czasie i miejscu wskazanym w komunikacie giełdowym. W jego trakcie odwołano dotychczasową radę nadzorczą i powołano nową. W jej skład weszli: Jarosław Kołkowski, Stefan Jaworski, Krzysztof Korwin-Kossakowski, Ireneusz Raczyński i Piotr Kostarski. - Ponadto akcjonariusze powołali rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania dotychczasowego prowadzenia spraw spółki. Efektem podjętych uchwał ma być ochrona interesów akcjonariuszy oraz rozpoczęcie działań zmierzających do naprawy sytuacji w Onico - napisano w komunikacie prasowym, który rozesłała do mediów agencja public relations Genesis PR w imieniu nowej rady nadzorczej.

Powołany rewident ds. szczególnych ma zbadać, czy transakcje zawierane przez zarząd Onico miały uzasadnienie ekonomiczne z punktu widzenia działalności podstawowej spółki, czy transakcje te miały podstawy prawne i czy nie miały na celu uzyskania przez osoby powiązane ze spółką nienależnych lub rażąco wygórowanych korzyści majątkowych. Ponadto ma ustalić jaki wpływ zawierane transakcje, w tym inwestycje w firmy zależne lub powiązane, miały na utratę płynności finansowej, a w konsekwencji na utratę źródeł finansowania i niewypłacalność Onico.

- Dotychczasowy zarząd Onico nie dawał rękojmi respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, transparentności funkcjonowania spółki i przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych. Spółka Onico ma jeszcze szansę na wdrożenie takich działań - jednak potrzeba zdecydowanych i skutecznych działań - mówi cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Kołkowski, nowy przewodniczący rady nadzorczej Onico. Dodaje, że takie zadania zostały postawione przed nową radą.

- Dlatego także w dniu dzisiejszym rada odwołała pana Andrzeja Kociubińskiego z funkcji prezesa i członka zarządu. Nowy zarząd zostanie wyłoniony w ciągu kilku najbliższych dni i będzie musiał gwarantować restrukturyzację spółki oraz ochronę kapitału akcjonariuszy - twierdzi Kołkowski. Jego zdaniem kluczowy będzie także audyt wcześniej podejmowanych decyzji mających wpływ na sytuację spółki. Wyraził też zadowolenie z faktu aktywnego uczestnictwa akcjonariuszy spółki w jej ratowaniu.

Według nowej rady wczorajsze walne zgromadzenie było skuteczne i zgodne z prawem, gdyż w komunikacie o jego odwołaniu nie powołano się na żadną podstawę prawną oraz decyzja zarządu nie uzyskała zgody akcjonariuszy. Nowa rada posiada również stosowane ekspertyzy prawne. Ponadto informuje, że pełnomocnik akcjonariusza większościowego wraz z dotychczasowym prezesem zarządu Andrzejem Kociubińskim byli przed budynkiem, w którym odbywały się obrady, ale zdecydowali, że nie wejdą do środka.

Od 19 września do teraz Onico nie opublikowało żadnych oficjalnych raportów giełdowych w systemie ESPI i EBI.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.