Parkiet TV

Co dalej z OFE?

Gościem #PROSTOzPARKIETU w środę będzie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju - instytucji, która ma kluczową rolę do odegrania w systemie emerytalnym.
Foto: parkiet.com

Kiedy zostanie opublikowany projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)?

Rola PFR TFI w systemie PPK – którymi PPK będzie zarządzać PFR? Na czym będzie polegać działalność „portalu emerytalnego" prowadzonego przez PFR?

Jakie miejsce w systemie emerytalnym przewidziano w Programie Budowy Kapitału dla IKE, IKZE i najbliższych PPK - PPE?

Co z dalej z OFE i zarządzającymi nimi PTE?


Wideo komentarz