Oszczędzaj i inwestuj

Doradztwo inwestycyjne zdobywa coraz większe uznanie klientów

Zalecenia w ramach portfeli inwestycyjnych przygotowywanych przez biura i domy maklerskie zyskują coraz większą popularność. To, czy będziemy się nimi kierować przy własnych inwestycjach, zależy wyłącznie od nas samych.
Foto: Adobestock

Zeszły rok na giełdzie stał pod znakiem nowej fali inwestorów indywidualnych, którzy stali się drugą siłą na GPW (wygenerowali 25 proc. obrotów na rynku akcji). Wielu z nich powróciło na rynek po latach nieobecności. Ale na parkiecie pojawiło się też wiele nowych osób, które do tej pory z giełdą nie miały wiele wspólnego.

Wszystkich łączy to samo: chęć zarobienia pieniędzy. Oczywiście można próbować na własną rękę. Ci jednak, którzy szukają wsparcia specjalistów, również znajdą coś dla siebie. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi usługa doradztwa inwestycyjnego.

Wsparcie eksperta

Największą zaletą doradztwa inwestycyjnego jest to, że w relacji klient–dom maklerski zostawia dużą swobodę. Dzięki umowie o doradztwo brokerzy mogą sugerować pewne zachowania inwestycyjne, nie narażając się na konsekwencje prawne. Korzyści ma też klient, który poznaje pomysły inwestycyjne danej instytucji. Ale kluczowe jest to, że ostateczna decyzja, czy wcieli je w życie, zależy od niego samego.

Doradztwo inwestycyjne na polskim rynku w zdecydowanej większości jest usługą bezpłatną. Główny koszt związany jest z samym zawieraniem transakcji – trzeba go ponieść także w ramach „normalnych" transakcji. W niektórych firmach możemy natomiast natrafić na progi wejścia. Niektórzy brokerzy uznają bowiem, że aby doradztwo miało sens i pozwalało zbudować zdywersyfikowany portfel, trzeba mieć odpowiedni poziom aktywów.

Foto: GG Parkiet

W zależności od tego, jakimi kwotami dysponujemy, doradztwo może przybierać różne formy. Najpopularniejsza oferta, kierowana do masowego klienta, to portfele modelowe. W ramach tego rozwiązania klient dostaje gotowy zestaw propozycji inwestycyjnych, które zalecane są klientom o określonym stosunku do ryzyka.

Nieco inny model, mniej popularny na naszym rynku, to indywidualne doradztwo inwestycyjne. W ramach tej usługi klient zazwyczaj ma przydzielonego konkretnego opiekuna, który cyklicznie przygotowuje mu interesujące propozycje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Aby skorzystać z takiej usługi, często jednak trzeba wykazać się odpowiednio wysokim poziomem aktywów na rachunku.

Zalety doradztwa

Niezależnie od rodzaju doradztwa, zaletą tej usługi jest dodatkowa dawka wiedzy o rynku, jaką zdobywa klient. Ma szanse poznać nie tylko konkretne pomysły inwestycyjne, ale i uzasadnienie, dlaczego powinien wybrać dane instrumenty do portfela. I tylko od niego samego zależy, co z tymi konkretnymi propozycjami zrobi. Mogą posłużyć jedynie do pogłębienia wiedzy, np. na temat danej spółki, ale równie dobrze mogą być inspiracją do działań na rachunku.

Dowolność wyboru niesie ze sobą i inne konsekwencje. Doradztwo inwestycyjne nie gwarantuje nam konkretnych stóp zwrotu, ani tego, że będą one wyższe od stóp zwrotu indeksów giełdowych. To nasze działania zdeterminują to, ile faktycznie zarobimy czy stracimy. Warto natomiast sprawdzić, jak proponowany portfel inwestycyjny radził sobie w przeszłości – to coś powie na temat skuteczności porad od danego brokera.

Perspektywy rozwoju

O ile jeszcze kilka lat temu doradztwo inwestycyjne na polskim rynku traktowane było po macoszemu, tak teraz zdobywa coraz większe uznanie. Klienci coraz częściej dostrzegają w tej usłudze wartość dodaną, nawet jeśli nie stosują się do wszystkich zaleceń brokerów.

A skoro jest popyt, to jest i podaż. Biura i domy maklerskie starają się rozwijać usługę, tak aby faktycznie wpisać się w oczekiwania klientów. Ścigają się już nie tylko o to, by zaproponować klientom ciekawe propozycje inwestycyjne, ale również o to, by klient mógł jak najszybciej wprowadzić je w życie. Niewykluczone, że niedługo na rynku będziemy świadkami nowej rywalizacji – tym razem także o charakterze technologicznym. Mowa o tzw. robodoradztwie, które powoli wchodzi na polski rynek. Zaprzęgnięcie do doradzania i inwestowania sztucznej inteligencji z pewnością otworzy przed inwestorami nowe możliwości – choć i w tym wypadku decydujące będzie to, jak klienci te możliwości wykorzystają.

 

 

 

Opinia

Eliza Dąbrowska, dyrektor w Noble Securities

Warto swobodnie poruszać się po świecie inwestycji finansowych. Aby uzyskać swego rodzaju swobodę, warto korzystać z wiedzy ekspertów oraz z ich doświadczenia. Instytucje finansowe, w tym domy i biura maklerskie, prześcigają się w publikowaniu materiałów edukacyjnych tworzonych przez specjalistów. Z materiałami edukacyjnymi o inwestowaniu jest dokładnie tak samo jak z książkami o inwestowaniu. Można się zapoznać ze wszystkimi, a w praktyce i tak nie osiągnąć chociażby średnich rezultatów. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym proces decyzyjny klienta. Z jednej strony zawiera w sobie elementy edukacyjne. Klient, zapoznając się z uzasadnieniem rekomendacji, poznaje warsztat analityczny instytucji, która tworzy dla niego rekomendację, oraz dowiaduje się, jak w praktyce wykorzystać pozyskaną wiedzę. Z drugiej zaś atutem doradztwa inwestycyjnego jest oszczędność naszego czasu. Wśród wielości instrumentów finansowych na rynkach, które mogą być przedmiotem naszych inwestycji, usługa doradztwa może być rozwiązaniem, które pomoże dokonać selekcji odpowiednich dla nas instrumentów. Warto też zaznaczyć, że usługa doradztwa inwestycyjnego nie jest tożsama z usługą zarządzania. Usługa zarządzania polega na tym, że wpłacamy środki na dedykowany rachunek, a eksperci w naszym imieniu przeprowadzają transakcje na nim. Rola klienta ogranicza się do śledzenia rezultatów uzyskanych przez specjalistów. Usługa doradztwa nie pozbawia nas elementu samodzielności w dokonywaniu inwestycji. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy interesują się inwestowaniem, mają czas na analizowanie swoich poczynań oraz lubią samodzielnie przeprowadzać transakcje na własnym rachunku inwestycyjnym. Dzięki doradztwu zyskują fachową wiedzę, konkretne wskazówki, ale wszelkie decyzje mogą podejmować samodzielnie. Usługa doradztwa inwestycyjnego funkcjonuje na krajowym rynku od wielu lat. Przy dokonywaniu wyboru podmiotu doradczego warto wybrać taki, który ma w swojej ofercie usługę doradztwa od dłuższego czasu oraz w ramach jej świadczenia nie unika prezentacji osiągniętych historycznych wyników. Chociaż oczywiście należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją ich powtórzenia w przyszłości. PRT

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.