Oszczędzaj i inwestuj

Oferta: Programy systematycznego oszczędzania ułatwiają gromadzenie kapitału

Systematyczne oszczędzanie to najlepszy pomysł na długoterminowe budowanie kapitału nawet drobnymi, ale regularnymi wpłatami.
Foto: Adobestock

W ofertach TFI znajdziemy liczne programy systematycznego oszczędzania. Decydując się na nie, otrzymujemy lepsze warunki niż przy zwykłym zakupie funduszu, m.in. niższe opłaty stałe. Regularne inwestowanie wymaga dyscypliny i świadomej rezygnacji z części wydatków dzisiaj, aby gromadzić kapitał do wykorzystania w przyszłości. Kluczową sprawą są tu koszty inwestycji, bo w długim terminie mają one duży wpływ na wynik. Do tego regularne zakupy funduszu pozwalają uśrednić cenę jednostek i zmniejszyć ryzyko straty.

W oszczędzaniu bardzo ważna jest systematyczność i cykliczne wpłaty np. części wynagrodzenia –  podpowiadają eksperci. Cel może być dowolny: zakup np. domu, edukacja, jak również emerytura. Korzystając z kalkulatorów finansowych, jesteśmy w stanie ustalić wysokość wpłaty (zakładając daną stopę zwrotu) i zlecić w banku cykliczne przelewy środków potrzebnych do realizacji celu inwestycyjnego Doświadczeni inwestorzy mogą próbować samodzielnie stworzyć np. portfel funduszy inwestycyjnych, spełniający oczekiwania co do stopy zwrotu, ryzyka i zarazem długości inwestycji. Można też skorzystać z usług doradztwa firmy inwestycyjnej, która przygotuje odpowiedni portfel, dopasowany na tolerancji na ryzyko inwestora. – Podstawową zaletą regularnego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych jest fakt, że ograniczamy ryzyko, że zainwestujemy „na górce".

Regularne inwestowanie stałych kwot powoduje, że krótkoterminowe wahania koniunktury mają zdecydowanie mniejszy wpływ na nasz portfel, gdyż inwestycje w okresach gorszej koniunktury dają szansę na wyższy zysk w przypadku jej poprawy – tłumaczy Robert Szwajka, dyrektor departamentu sprzedaży Investors TFI. – Jeśli chodzi o korzyści bezpośrednie, to plany systematycznego oszczędzania oznaczają zwykle niższe koszty dla oszczędzających. Najwięcej korzyści daje skorzystanie z możliwości, jakie dają indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – mówi Szwajka. W obu przypadkach oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych wiąże się zwykle z niższymi opłatami, a dodatkowo uzyskujemy korzyści podatkowe. W przypadku IKZE widoczne co roku w rozliczeniu rocznym, a w przypadku IKE – po zakończeniu oszczędzania w postaci zwolnienia z tzw. podatku Belki. PAAN

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.