REKLAMA
REKLAMA

Obligacje

Afera GetBacku nie odbija się na warunkach emisji obligacji

W majowej emisji Orlen zaproponuje wyższą marżę i krótszy okres do wykupu niż w grudniu. Niekoniecznie musi to być jednak kuszenie zniechęconych do rynku ostatnimi wydarzeniami.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

 Emisja Orlenu, a wcześniej Echa (zapisy na papiery warte 50 mln zł rozpoczęły się w środę, trwały w trakcie pisania tego tekstu, ale mogły zostać zakończone przed wydaniem tego numeru „Parkietu"), stanowią ważny test dla rynku. Na podstawie jego wyników będziemy mogli pokusić się o ocenę, na ile tzw. afera GetBacku oddziałuje na nastawienie inwestorów indywidualnych do samej kategorii aktywów inwestycyjnych, jakimi są obligacje korporacyjne.

 

Podejście Echa

Po prawdzie będzie to obraz nieco zafałszowany. W marcu i kwietniu zapadły dwie starsze publiczne emisje obligacji Echa o łącznej wartości 125 mln zł. Zapewne część inwestorów, którym zwrócono środki, więcej niż chętnie złoży zapis w nowej ofercie. Jej główne warunki to 2,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M w zamian za czteroletnie papiery. To marża o 10 pkt bazowych niższa niż w emisjach z października ub.r., ale wtedy Echo oferowało papiery pięcioletnie. W lipcu 2017 r. Echo oferowało natomiast papiery czteroletnie (takie jak obecnie) z marżą o 10 pkt bazowych wyższą. Ponieważ od tego czasu wskaźniki zadłużenia Echa nieznacznie, ale jednak wzrosły (na koniec 2017 r. w porównaniu z I kw. 2017 r.), możemy mówić o słabszych warunkach emisji niż przeprowadzanych w ub.r.

W tych warunkach nie widać obaw emitenta związanych z efektem afery GetBacku. Być może dlatego, że Echo pozyskało kilka dni wcześniej 140 mln zł od inwestorów instytucjonalnych (plan na ten rok zakładał pozyskanie od nich 150 mln zł) i relatywnie niewielka emisja publiczna, która w dodatku ma pokrycie z papierami już wygasłymi, ma i tak spore szanse powodzenia.

Warunki nowej emisji są również porównywalne z notowaniami starszych serii na Catalyst, gdzie rzeczywista marża przekracza wprawdzie 2,8 pkt proc. (patrz wykres), ale w rzeczywistości niewiele da się w ten sposób ulokować, a sama rentowność może być „pobrudzona" narosłymi odsetkami.

Dla inwestorów interesująca może się też okazać informacja dotycząca płynności obligacji Echa na Catalyst. Średnie obroty emisjami publicznymi w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosły 4,9 mln zł, przy czym najpłynniejsza jest obecnie seria czteroletnich (teraz już blisko trzyletnich) papierów – ECH0721 – na którą średnio przypada 3,1 mln zł obrotów każdego miesiąca, a od początku jej notowań właściciela zmieniło 27 proc. wartości serii.

 

Podejście Orlenu

Foto: GG Parkiet

Na tle Echa może dziwić nieco podejście Orlenu, który zaoferował inwestorom 1,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i czteroletni okres do wykupu. To o 0,2 pkt proc. więcej i o rok mniej w porównaniu z warunkami emisji z końcówki ub.r., która przecież sprzedała się z nadsubskrypcją (relatywnie niewielką, ale równocześnie trwała emisja Alior Banku).

Naturalny tok rozumowania biegnie w kierunku GetBacku, którego obligacje kupiło 9 tys. inwestorów indywidualnych, a którzy w pewnej części zapewne na tym będą chcieli zakończyć przygodę z inwestowaniem w obligacje.

Orlen to jednak zupełnie inna liga, a w dodatku także w jego przypadku w kwietniu zapadły obligacje z pierwszego programu publicznych emisji, warte 200 mln zł. Cztery lata temu Orlen także emitował papiery czteroletnie, oprocentowane jednak na 1,3 pkt proc. ponad WIBOR.

Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu z trzema ostatnimi kwartałami ub.r. wyraźnie wzrosło zadłużenie odsetkowe Orlenu na koniec marca (z kilkuset milionów złotych do ponad 5 mld zł) – to efekt inwestycji (1,1 mld zł) i zakupu Unipetrolu (3,5 mld zł), a planowana jest przecież także wypłata dywidendy (1,3 mld zł). Nawet jak na Orlen to spore kwoty, które obciążą wskaźniki zadłużenia (obciążyły już w I kwartale) i lepsze warunki można wiązać z tym właśnie faktem. Do tego trzeba też pamiętać, że już 20 lipca prospekt Orlenu traci ważność, a do pozyskania jest jeszcze 600 mln zł. Jeśli płocki koncern chce uplasować na rynku taką pulę w tak krótkim czasie, musi inwestorów dodatkowo zachęcić, przynajmniej w tej pierwszej emisji.

Na tle rynku wtórnego warunki pozostają dobre, nawet biorąc poprawkę na spadek notowań obligacji po ogłoszeniu warunków nowej emisji. Nadal można jednak liczyć na to, że na rynku wtórnym nowa emisja osiągnie wycenę w granicach 100,6 proc., co dla sprzedającego oznaczałoby możliwość zarobienia ca. 7,8 proc. brutto na miesięcznej inwestycji i odzyskanie środków na udział w ewentualnej kolejnej emisji.

Także w przypadku Orlenu wartość obrotów jest mocną stroną papierów na rynku wtórnym. W I kwartale transakcje trzema seriami obligacji pochodzącymi z emisji publicznych wyniosły 41 mln zł.

 

Sukces Rokity

W czasie, gdy doniesienia o sytuacji GetBacku rozpalały kolejne serwisy informacyjne, publiczną emisję obligacji bez przeszkód uplasował PCC Rokita. Była to jednak emisja skromna (20 mln zł), główny oferujący nie był w przeszłości oferującym obligacje GetBacku. Ostatecznie zapisy były bliskie 28 mln zł i trzeba było je zredukować. Także w tym wypadku trudno mówić o istotnym wpływie afery na postawę emitenta, a później inwestorów.

 

Afera GetBacku nie odbija się na warunkach emisji obligacji

O ile emitentom obligacji może być trudno pogodzić się z faktem, że okoliczności mogą ich zmusić do poprawy warunków oferowanych w emisjach (oznaczałoby to zapłatę na kłopoty kogoś innego), o tyle wpływ GetBacku na notowania na Catalyst jest niezaprzeczalny. Najlepiej widać go po obligacjach Bestu, gdzie serie o najbardziej odległym terminie wykupu notowane są po 87 proc., co oznacza dodatkowe 3 pkt rentowności ponad nominalne oprocentowanie.

Poniżej nominału spadły dwie serie obligacji Kruka, a papiery Ghelamco, niemającego nic wspólnego z branżą windykacyjną, znów można kupić według wartości nominalnej lub niewiele wyższej. Podaż przeważa też na papierach MCI.PrivateVentres.FIZ, których notowania – przy wolumenie pojedynczych papierów – osunęły się do 92,5–96,5 proc. nominału. Za to dobrze niepokój rynkowy znoszą papiery PCC Rokita i PCC Exol, ale w ich przypadku głównym oferującym był DM BDM, stojący zwykle nieco na uboczu głównych wydarzeń na rynku.

Pytanie brzmi, czy ta niechęć do obligacji na Catalyst może się przełożyć na rynek pierwotny? GetBack głęboko spenetrował rynek, docierając do 9 tys. inwestorów, jednak można założyć, że istotna część z nich nie była na co dzień częścią świata obligacji. Cokolwiek by o Catalyst mówić, przypadkowi inwestorzy tu tłumnie nie zaglądają. Można przyjąć, że od obligacji odwróci się ta część inwestorów, która poza GetBackiem nie miała wielu papierów ani też świadomości ryzyka inwestowania w obligacje firm. Mówiąc inaczej – ofiary missellingu. Wątpliwe, by dochodziło do niego w domach maklerskich stale obecnych na rynku obligacji – tu reputacja jest rzeczą bezcenną, a i sami klienci są bardziej świadomi przez kontakt z wieloma ofertami. Raczej możemy wskazać niezależne butiki inwestycyjne albo placówki bankowe okazjonalnie oferujące produkty dłużne. Warto podkreślić, że misselling to także wprowadzająca w błąd wycena ryzyka wyrażona w oprocentowaniu.

 

Kalendarium

Poniedziałek, 30 kwietnia

Bank Pekao Polska Kasa Opieki (PEO1027) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Best (BST0418) | wypłata odsetek i dzień wykupu; (BST1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego; (BST0520, BST0821) | ustalenie praw do odsetek.

Florsen (FLO0418) | wypłata odsetek i dzień wykupu, (FLO0119) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

GetBack (GB31019, GBK0421) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego, (GBK0520) | ustalenie praw do odsetek.

Getin Noble Bank (GNB0423) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Globe Trade Centre (GTC0418) | wypłata odsetek i dzień wykupu, (GT11019, GTC1019) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Gmina Miejska Kraków (KRA0423) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

i2 Development (I2D0719) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Klon (KLN1118) | ustalenie praw do odsetek.

Kruk (KR10522) | ustalenie praw do odsetek.

LC Corp (LCC1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego, (LCC0521) | ustalenie praw do odsetek.

mBank Hipoteczny (MBHPA24) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Multimedia Polska (MMP0520) | ustalenie praw do odsetek.

Murapol (MUR1019) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Wtorek, 1 maja

SAF (SAF0220) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Środa, 2 maja

MLP Group (MLP0522) | ustalenie praw do odsetek.

PCC Rokita (PCR0522, PCR0823) | ustalenie praw do odsetek, (PCR0223) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Czwartek, 3 maja

Warimpex (WXF1118) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

WB Electronics (WBE1120) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Piątek, 4 maja

Arche (ACH1119) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Bank Spółdzielczy w Limanowej (BSL0521) | ustalenie praw do odsetek.

Capital Park (CAP0818) | ustalenie praw do odsetek.

Ghelamco Invest (GHE1119) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Kruk (KRU0818, KRU1121) | ustalenie praw do odsetek.

Marvipol Development (MVP1120) | ustalenie praw do odsetek.

SAF (SAF0818) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Tauron Polska Energia (TPE1119) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Sobota, 5 maja

Vivid Games (VVD0520) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.

Niedziela, 6 maja

i2 Development (I2D0220) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA