REKLAMA
REKLAMA

Inwestycje

Warto zadbać o rentowność oszczędności

Wciąż niewielu Polaków wie, jak i w co inwestować. Gros pieniędzy leży więc na nieoprocentowanych kontach bankowych lub na nisko oprocentowanych lokatach.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz
Foto: GG Parkiet

Ograniczeniem przy podjęciu decyzji o rentownym ulokowaniu oszczędności nie zawsze jest tylko brak wiedzy. Inwestycje kojarzą się przede wszystkim z ryzykiem i niepewnością. Zaufanie budzi przede wszystkim to, co jest namacalne, dlatego – jak wynika z analiz NBP – największym powodzeniem cieszą się nieruchomości. Na kolejnych miejscach znajdują się złoto i waluty. Mieszkanie lub dom traktowane są jako lokata kapitału, choć jeżeli się w nich mieszka, nie przynoszą dochodu, a na kupienie kolejnego lokum na wynajem nie wszystkich stać. Możliwości inwestycyjnych jest jednak coraz więcej zarówno dla ostrożnych inwestorów, jak i tych, którzy są skłonni podjąć określony poziom ryzyka.

Wachlarz możliwości

Oszczędzać można w obligacjach skarbowych, ale nie tylko. Są jeszcze obligacje korporacyjne, które w przypadku dużych stabilnych firm nie niosą dużego ryzyka inwestycyjnego. Zamiast papierów dłużnych można też wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny. W ofertach TFI są zarówno te, które inwestują w papiery skarbowe, jak i w akcje firm. Decydując się na taką inwestycję, warto wybrać fundusz parasolowy – gdyby w przyszłości chciało się zainwestować w fundusz bardziej ryzykowny, np. akcji, przy konwersji jednostek nie zapłaci się podatku. Fiskus sięgnie po swoje dopiero przy realizacji zysków.

Coraz powszechniejsze są również produkty strukturyzowane. Wprawdzie nie dają gwarancji zysku, ale wiele z nich chroni kapitał w dniu zapadalności. Jeżeli strategia produktu nie przyniesie zysku, nie straci się zainwestowanych oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że na niekorzyść inwestycji będzie działała inflacja. Są również certyfikaty, które trafiają do obrotu giełdowego. Z inwestycji można więc wyjść w dogodnym momencie.

Najbardziej ryzykowne jest inwestowanie na giełdzie i na foreksie, czyli na rynku walutowym, ale zawsze można skorzystać z pomocy specjalistów.

Niezbędna wiedza

Każda forma inwestycji wymaga wiedzy. Dotyczy to zarówno samodzielnego inwestowania, jak i powierzenia pieniędzy specjalistom. Przy inwestycjach giełdowych konieczna jest orientacja w funkcjonowaniu giełdy, rodzajach notowanych na niej papierów czy wreszcie zleceniach. Nie zaszkodzą także podstawy wiedzy ekonomicznej, śledzenie analiz i rekomendacji. Niezbędną pomocą jest nie tylko fachowa prasa, ale również liczne portale o tematyce finansowej. Są na nich informacje z rynku, analizy, narzędzia do samodzielnych analiz oraz komentarze do nich.

W śledzeniu rynku pomagają również powszechne już aplikacje mobilne. Smartfon pozwala na śledzenie notowań giełdowych, podgląd stanu rachunku, składanie, modyfikowanie i ewentualne anulowanie zleceń maklerskich w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

W niektórych instytucjach dostępne są również narzędzia, które (po wypełnieniu ankiety o preferencjach i akceptowanym ryzyku) pomogą w budowie portfela inwestycyjnego. Udostępniane są też rekomendacje. Ostateczną decyzję podejmuje się jednak samodzielnie.

Fachowa pomoc

Nie każdy ma czas na śledzenie rynku, zwłaszcza przy inwestowaniu w akcje. Można jednak liczyć na pomoc instytucji finansowych. Doradcy finansowi w biurach maklerskich pomogą zbudować portfel inwestycyjny bez względu na to, czy chce się inwestować w akcje czy obligacje. Będą też dostarczali analizy i rekomendacje.

Foto: PARKIET

W przypadku akcji można skorzystać z możliwości składania zleceń w formie „do dyspozycji maklera" (DDM). Po ustaleniach, czego się oczekuje, makler, wykorzystując swoje doświadczenie, będzie zawierał transakcje w najdogodniejszych momentach. Można też korzystać z portfeli modelowych. de

Krzysztof Radojewski dyrektor departamentu analiz rynkowych, Noble Securities

Inwestycje są obarczone ryzykiem, ale właśnie dlatego pozwalają zarobić więcej niż środki na lokacie. Są jednak możliwości ograniczenia tego ryzyka i warto z nich korzystać. Po pierwsze, dywersyfikacja naszego portfela inwestycyjnego. Rozkładając nasze inwestycje, rozkładamy też i zmniejszamy ryzyko całego portfela. Dywersyfikacją jest również inwestowanie w całe indeksy, np. poprzez ETF-y. Po drugie, warto stosować systematyczne podejście, to znaczy co jakiś czas, np. miesiąc, kwartał, inwestować określoną kwotę, co np. w przypadku akcji spółek pozwoli zmniejszyć ryzyko kupienia na lokalnym szczycie notowań. Po trzecie, można pomyśleć o inwestycjach generujących bieżące dochody dla posiadaczy – np. spółkach dywidendowych, co pozwoli odzyskiwać część środków z inwestycji bez konieczności ich sprzedaży.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA