REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Ryzykowne aktywa pod presją

Pozytywny odbiór przez inwestorów wyników amerykańskich wyborów wsparł odbicie na rynkach po bardzo słabym październiku, który przyniósł m.in. największy od listopada 2008 roku spadek indeksu Nasdaq.

Łukasz Magiera analityk, TFI PZU

Bieżący tydzień przyniósł również kontynuację zwyżek indeksu WIG20, dla którego 12M forward P/E w ubiegłym miesiącu po raz pierwszy od 2012 roku obniżył się poniżej 10. Z wyjątkiem rynku amerykańskiego większość rynków akcji charakteryzuje się na tle historycznym niskim lub umiarkowanym poziomem wycen. Presję na wzrost poziomu indeksów stanowią jednak rosnące realne stopy procentowe w USA. Realne 10-letnie stopy procentowe wzrosły od początku roku o 0,7 p.p., a 2-letnie o 1,1 p.p. Dynamiczny wzrost realnych stóp procentowych, przy założeniu niezmienności pozostałych czynników, implikuje spadek oczekiwanej premii za ryzyko.

W przeciwieństwie do amerykańskich obligacji korporacyjnych z niskim ratingiem październikowa korekta jedynie w niewielkim stopniu dotknęła rynku kredytów lewarowanych i instrumentów CLO, który w ostatnich latach dynamicznie rośnie ze względu na niskie duration zachęcające inwestorów chcących zabezpieczyć się przed wzrostem stóp. Duży popyt na te instrumenty przyczynił się do pogorszenia się jakości kredytowej emitentów i warunków zabezpieczeń pożyczek. Przed rosnącym ryzykiem dla stabilności systemu finansowego wynikającym z dynamicznego wzrostu tego rynku w ostatnich miesiącach ostrzegały m.in. MFW, BIS i banki centralne. ¶


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA