REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Odpisy obniżają wyniki Quercusa

TFI zaraportowało 26,8 mln zł straty netto za III kwartał w związku z rezerwą na obligacje GetBacku.
Foto: parkiet.com

Bez tego zysk sięgnąłby 4,5 mln zł.

W III kwartale Quercus, nie licząc zdarzeń jednorazowych, osiągnął 4,5 mln zł zysku netto w porównaniu do 7,7 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -26,8 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 19,4 mln zł (spadek z 29,0 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 5,4 mln zł (spadek z 9,3 mln zł). W wynikach nie ujęto potencjalnej opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec września wynosiła 2,7 mln zł.

Quercus TFI posiadało 27 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ. „Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) naszej firmy w III kwartale były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, do 3,14 mld zł, co oznacza spadek o 36 proc. rok do roku. Zgodnie z uchwałą Zarządu z 3 kwietnia tego roku, musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack, który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym" – komentuje wiceprezes Piotr Płuska.

W czwartek z rana kurs Quercusa spada o 0,71 proc., do 2,8 zł za akcję.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA