Fundusze inwestycyjne TFI

Złoty czas spółek wzrostowych

Ostatnie lata sprzyjają głównie inwestorom, którzy uwierzyli w firmy z nowoczesnych gałęzi gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Foto: Adobestock

Debiut akcji Allegro potwierdził siłę firm rosnących. W ostatnich latach właśnie tego typu spółki przynosiły największe zyski również klientom funduszy.

W drodze kolejne?

Pierwszy dzień notowań Allegro na GPW okazał się ogromnym sukcesem. – Poniedziałkowy udany debiut Allegro jest bardzo dobrą wiadomością dla polskiej giełdy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach na polskim rynku zobaczymy kolejne spółki związane z szeroko pojętym sektorem technologicznym czy e-commerce – komentuje Błażej Bogdziewicz, wiceprezes zarządu Caspar Asset Management.

Jednak warto przypomnieć, że inwestowanie w spółki wzrostowe od dłuższego czasu przynosi najbardziej sowite zyski. Pokazują to m.in. wyniki funduszy inwestycyjnych.

Foto: GG Parkiet

– Dobre polskie spółki notowane w Warszawie, jak widać, mogą liczyć zarówno na zainteresowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych, jak również inwestorów krajowych, w tym detalicznych – dodaje Bogdziewicz.

Wysokie kilkadziesiąt procent zysku w okresie ostatnich trzech lat dla funduszy inwestujących w akcje nowoczesnych firm nie jest niczym nadzwyczajnym. Co więcej, istotna część tych zysków pochodzi z tego roku, który dla dużej części rynków akcji był bardzo ciężki – ucierpiały przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w tradycyjnych gałęziach gospodarki. Dla przykładu w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, gdzie znaczną część rynku stanowią właśnie tzw. firmy wzrostowe, średni wynik za ostatnie 36 miesięcy to około 15 proc. zysku. Z kolei fundusze akcji amerykańskich w tym samym okresie wypracowały przeciętnie niemal 22 proc. zysku.

Wyniki bez złudzeń

Zarówno w tym roku, jak i np. w okresie ostatnich trzech lat najwyższe stopy zwrotu osiągają fundusze nastawione na spółki technologiczne. Prym w tym gronie wiedzie Skarbiec Spółek Wzrostowych – jego wynik od stycznia to blisko 89 proc., natomiast w ciągu 36 miesięcy zarobił prawie 140 proc. Przepis na taki wynik? Akcje liderów w swoich branżach, walory najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych oraz firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale. „Przy selekcji spółek zarządzający analizuje zmiany ekonomiczne zachodzące na świecie, będące pochodną m.in. postępu technologicznego" – czytamy. Warto zauważyć, że w pierwszej piątce najlepszych funduszy akcji w okresie trzech lat znajdziemy jeszcze dwie strategie – Skarbiec Top Brands, koncentrujący się również na rynkach zagranicznych, a także Skarbiec Małych i Średnich Spółek, skupiony na krajowym rynku. Pierwszy wypracował blisko 52 proc. w trzy lata, a drugi ponad 49 proc. Podobny wynik osiągnął – głównie w tym roku – nowy fundusz Rockbridge TFI, inwestujący w akcje m.in. producentów gier czy przedsiębiorstw medycznych.

Wysokie zyski notuje także Investor Nowych Technologii – w ostatnich trzech latach to przeszło 82 proc., a także ponad 35 proc. od stycznia. „Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek technologicznych na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny" – tłumaczy zarządzający.

Tymczasem średni wynik funduszy akcji małych i średnich spółek za ostatnie trzy lata to 7 proc. pod kreską. Fundusze inwestujące w szeroki krajowy rynek straciły zaś w tym czasie niemal 22 proc.

Warto zauważyć też, że w ostatnich miesiącach odbudowuje się zainteresowanie inwestorów funduszami akcji, oferowanymi przez krajowe TFI. Znacznie częściej klienci wybierają właśnie fundusze akcji zagranicznych – od kwietnia do sierpnia klienci TFI zainwestowali w tego typu produkty ponad 1 mld zł, podczas gdy zainteresowanie typowo krajowymi strategiami było kilka razy mniejsze. Do tego w I półroczu po kilka pkt proc. wzrósł udział akcji zagranicznych w funduszach akcji polskich oraz strategiach mieszanych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.