Byki i Niedźwiedzie

BYKI I NIEDŹWIEDZIE oraz ZŁOTE PORTFELE

Kategoria
najlepszy fundusz mieszany
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Bartosz Walczak

Foto: Archiwum

W środę prezentowaliśmy zwycięzcę „Złotego portfela" w kategorii najlepszy funduszy akcji polskich. Dziś pora na wybór najlepszego funduszu mieszanego. Po wynikach za 2017 r. widać jasno, że kluczem do sukcesu w tej grupie był duży udział akcji w portfelu.

Maciej Chudzik, Investors TFI

Foto: materiały prasowe

Zwycięzcą znów okazał się fundusz należący do Opery TFI, czyli Novo Aktywnej Alokacji. W zeszłym roku jego zarządzającym był Piotr Święcik, który dołączył do Opery TFI w kwietniu 2015 r. Z początkiem roku jednak zmienił pracodawcę na Citi Handlowy, gdzie kieruje doradztwem inwestycyjnym. Novo Aktywnej Alokacji zarobił w 2017 r. pod kierownictwem Święcika aż 23,8 proc., a dziś zarządza nim już Bartosz Walczak.

Piotr Święcik

Foto: materiały prasowe

Portfel Novo Aktywnej Alokacji na koniec stycznia składał się z 53 proc. akcji polskich, 26 proc. polskich obligacji skarbowych i 6 proc. papierów korporacyjnych, natomiast 9 proc. aktywów było w gotówce i na lokatach. Resztę stanowiły obligacje i akcje zagraniczne.

Drugie miejsce w kategorii fundusze mieszane przypadło Investors TFI za sprawą świetnego rezultatu Investor Zrównoważony, który w zeszłym roku zarobił 18,5 proc. Od czerwca 2012 r. funduszem kieruje Maciej Chudzik. W polityce inwestycyjnej Investor Zrównoważony ma zapisane, że inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział tych aktywów może wynosić od 40 do 65 proc. Pozostała część kapitału jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Podium w kategorii funduszy mieszanych zdominowało w zeszłym roku Opera TFI. Na trzecim miejscu znalazł się jeszcze Novo Zrównoważonego Wzrostu, który zarobił 17,6 proc. Od stycznia zarządza nim Bartosz Walczak. Fundusz do 70 proc. aktywów inwestuje w akcje spółek giełdowych. Akcje polskie z końcem stycznia stanowiły 54 proc., a zagraniczne 2 proc. 17 proc. stanowiła gotówka i lokaty, a 14 proc. kapitału ulokowane było w obligacjach korporacyjnych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły