REKLAMA
REKLAMA

Banki

Mniejszy zysk DNB Bank Polska

Bank zapowiada dalszą koncentrację na finansowaniu przedsiębiorstw z wybranych sektorów.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

DNB Bank Polska miał w 2018 r. 68,2 mln zł zysku netto (w porównaniu do 77,7 mln zł w 2017 r.) i 86 mln zł zysku brutto (101,3 mln zł w 2017 r.). Wskaźnik rentowności aktywów ROA (stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej) ukształtował się na poziomie 0,68 proc. ROE, czyli zwrot z kapitału, wyniósł około 4,5 proc.

Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej w 2018 r. spadły o 12 proc. proc., do wyniosły 200,3 mln zł. Największą pozycję w przychodach stanowił wynik z tytułu odsetek (84 proc. wszystkich przychodów). Wynik ten jest niższy o 11 proc. rok do roku i wyniósł 167,4 mln zł. W tym samym czasie z tytułu opłat i prowizji bank wyniósł 18,3 mln zł.

Kwota 1,52 mld zł funduszy własnych zapewnia dość wskaźnik wypłacalności 17,26 proc., który bank ocenia jako satysfakcjonujący. Aktywa wyniosły na koniec roku 10,1 mld zł depozyty 4,8 mld zł, a kredyty 7,2 mld zł.

DNB Bank Polska przeszedł kilka lat temu transformację, pozbył się działalności detalicznej i teraz jest specjalistycznym bankiem korporacyjnym, który skupia się na podmiotach o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł z wybranych sektorów jak: komunikacja i technologie, handel detaliczny, energetyka (w szczególności odnawialne źródła energii), przemysł wytwórczy (w szczególności motoryzacja i opakowania), usługi, a także sektor publiczny.

– Realizujemy przyjętą w 2013 roku strategię specjalizacji sektorowej. W związku z tym naszym celem nie jest budowanie dużego udziału w rynku, ale znacząca obecność w branżach, które są dla nas kluczowe. Dlatego skupiamy się na długoterminowych relacjach z największymi firmami, liderami na rynkach, na których działamy. Inwestujemy również w innowacyjne, proekologiczne rozwiązania, które mogą służyć rozwojowi społecznemu – mówi Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.

Bank informuje, że utrzymywał dyscyplinę kosztów, m.in. dostosowując zatrudnienie do modelu biznesowego. Istotnym elementem, który w 2018 roku znacząco wpłynął na poziom zysku netto był niski poziom ryzyka kredytowego wyrażający się poprzez pozytywny wpływ odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.

W 2018 roku bank rozwijał swoje kompetencje produktowe, jest liczącym się graczem w finansowaniu sektora energetycznego – przede wszystkim wykorzystującego i inwestującego w odnawialne źródła energii. Zamierza umacniać swoją pozycję w tym zakresie, finansując inwestycje w „zielone" projekty. Jednym z kluczowych projektów, w których uczestniczy DNB Bank Polska jest "Farma Wiatrowa Potęgowo". Z kolei współpraca z sektorem publicznym, to m.in. wsparcie samorządów w emisji zielonych obligacji. Wkrótce zgodnie z zapowiedziami klientom korporacyjnym zostanie zaproponowany nowy system bankowości internetowej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA