Banki

Więcej NN PTE w BZ WBK

Największy fundusz emerytalny w Polsce dokupił akcje trzeciego co do wielkości banku w Polsce i przekroczył próg 5 proc. udziału w kapitale i głosach.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły zaangażowanie w BZ WBK i obecnie mają łącznie 5,03 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu banku. Wcześniej OFE i DFE zarządzane przez NN PTE miały łącznie 4,53 proc. akcji banku.

To jedyny fundusz, który ma ponad 5 proc. akcji tego banku, kontrolowanego przez hiszpańskiego Santandera (ma 68,1 proc. akcji). OFE PZU ma 2,8 proc., OFE Aegon 1,6 proc., a OFE MetLife 1,5 proc.

Kurs akcji BZ WBK, po dużych wzrostach w grudniu i styczniu (w połowie miesiąca osiągnął historyczny szczyt na poziomie 438 zł) w lutym zanotował spadki i od tego czasu porusza się w trendzie bocznym (od początku roku jest 8 proc. pod kreską). Średnia prognoz Bloomberga zakłada, że w tym roku BZ WBK wypracuje 2,45 mld zł zysku netto wobec 2,21 mld zł w 2017 r. Biorąc pod uwagę tę prognozę i obecny kurs, bank notowany jest ze wskaźnikiem C/Z 2018 na poziomie 14,1 (wyżej wyceniany jest tylko ING Bank Śląski - 6,5) zaś wskaźnik C/WK wynosi 1,48 („droższe" są tylko ING BSK – 2,0 oraz Handlowy – 1,54).

W połowie maja walne zgromadzenie BZ WBK zdecydowało o zmianie nazwy banku na Santander Bank Polska oraz o zmianie siedziby banku z Wrocławia na Warszawę. Formalny start rebrandingu nastąpi we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu bank będzie działał pod nazwą Santander Bank Polska.

Z kolei pod koniec maja nadzwyczajne walne zgromadzenie zgodziło się na emisję 2,75 mln akcji podziałowych serii N, które obejmie Deutsche Bank AG w ramach transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Banku Polska. Finalizacja procesu planowana jest na IV kwartał tego roku (zgodziła się już KNF). BZ WBK ma aktywa sięgające 153 mld zł. Przejęcie pozwoli mu na zwiększenie ich do 169 mld zł (nie wliczając wzrostu organicznego), co pozwoli mu zbliżyć się do drugiego pod tym względem Pekao (185 mld zł). Cena przejęcia to 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, co daje mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) na poziomie 0,6 (na bazie wyniku z 2017 r.). BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, co daje P/TBV na poziomie 0,6. Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln walorów na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Pozostałe 20 proc. ceny będzie płatne gotówką.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły