Banki

DM BZ WBK. Rekomendacja dla akcji Banku Millennium

DM BZ WBK zwraca uwagę, że wycena Banku Millennium tylko w niewielkim stopniu uwzględnia ryzyko związane z ustawą frankową. Poza tym dywidendy będą niskie, a rentowność nie taka wysoka.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 6 lutego, obniżyli rekomendację dla akcji Banku Millennium do "sprzedaj" z „trzymaj" obniżając cenę docelową akcji banku do 8,1 zł z 9 zł. Raport wydano przy cenie 9,3 zł, a dzisiaj w południe kurs zniżkuje o 0,22 proc., do 9,06 zł (przez rok zyskał prawie 30 proc.).

Dywidenda będzie niska

Eksperci wprowadzili korekty do swoich prognoz na lata 2018–2020. Z jednej strony obniżyli spodziewany wynik z tytułu odsetek i marżę odsetkową netto (przede wszystkim w związku z gorszą prognozowaną marżą depozytową), z drugiej strony podnieśli prognozy dla wyniku z opłat i zmniejszyli zakładany koszt ryzyka (łagodniejszy wpływ regulacji MSSF 9). Całkowity efekt jest stosunkowo neutralny — zmiany zysku na akcję w latach 2018, 2019 i 2020 wynoszą odpowiednio – 3 proc., 0 proc. i 4 proc.

Prognoza brokera zakłada, że w 2018 r. bank wypracuje 909 mln zł zysku netto (wobec 764 mln zł w 2017 r.), a w 2019 r. już 982 mln zł. Biorąc pod uwagę wycenę (9,3 zł z dnia wydania raportu) dałoby to wskaźnik C/Z i C/Wk na lata 2018 i 2019 odpowiednio 12,4 i 1,3 oraz 11,5 i 1,2, czyli już nieznacznie poniżej średniej dla WIG-banki.

Cenę docelową obniżono jednak przede wszystkim ze względu na rosnące przekonanie analityków, że Millennium (przy założeniu niezmienności pozostałych czynników) nie wypłaci raczej w najbliższych trzech latach dywidendy przekraczającej 30 proc. zysków. „W świetle naszych odświeżonych szacunków udział walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu kredytów (tzw. parametr K1 z polityki dywidendowej KNF) pozostanie w przedziale 20–30 proc., co ogranicza stopę wypłaty dywidendy. Dlatego mimo solidnej stopy wzrostu zysku na akcję, wynoszącej w latach 2018–2020 średnio 13 proc. rocznie, wskaźnik ROE będzie się zwiększać naszym zdaniem średnio o tylko 5 proc. na rok, osiągając 10,8 proc. w 2020 r. To kluczowy czynnik, który negatywnie wpływa na komponent zysku rezydualnego w naszym modelu wyceny" – podano w raporcie DM BZ WBK. Millennium ostatni raz wypłacił dywidendę w 2014 r. po tym jak na początku 2015 r. mocno urósł kurs franka i KNF wprowadziła ograniczanie dla banków mających tego typu kredyty.

Franki i rentowność

Analitycy dostrzegają też kilka argumentów przemawiających za realizacją wysokich zysków – warto przypomnieć, że akcje Millennium znalazły się na trzecim miejscu wśród polskich banków, które radziły sobie najlepiej w ostatnich sześciu miesiącach. „Warto zauważyć, że w tym okresie wszystkie banki ze sporym portfelem kredytów walutowych znalazły się w pierwszej piątce tego zestawienia. Wynikało to w dużej mierze ze znacznego umocnienia się złotego względem franka szwajcarskiego" - dodano. Czynnik ten może jednak nie pomagać kursom akcji tych spółek w kolejnych miesiącach z uwagi na ograniczoną, jak się wydaje, przestrzeń do dalszego umocnienia złotego. „Trzeba też zauważyć, że bank Millennium odnotował spory wzrost wskaźnika C/WK (dyskonto do wskaźnika C/WK dla indeksu WIG Banki zmniejszyło się do zaledwie 10 p.b.), co kontrastuje z pogarszającą się naszym zdaniem prognozą dla stopy rentowności ROE. Co więcej, znacznie obniżona niedawno implikowana premia za ryzyko (4,2 proc.) i różnica między nią a analogicznym parametrem dla indeksu WIG Banki sugeruje, że rynek przypisuje tym akcjom bardzo niewielkie ryzyko" – dodano w rekomendacji.

Millennium ma największy spośród giełdowych banków udział hipotek walutowych w portfelu ogółem. Wyrażona w złotych wartość hipotek frankowych przez rok zmalała o 20 proc. i na koniec 2017 r. stanowiły one 30 proc. portfela kredytowego ogółem. Ostatnio prace nad zaproponowaną w sierpniu przez prezydenta ustawą o wsparciu dla kredytobiorców walutowych mających problemy z tymi kredytami wyhamowały, ale politycy zapowiadali, że zostaną wznowione.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły